Weidevogels op Schokland doen het erg goed

Schokland - De weidevogels op Schokland doen het erg goed. Dit blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de broedvogeltellingen van 2018, die Het Flevo-landschap vrijdag bekendmaakte.

Zomertaling (nu 7 paar), slobeend (11), grutto (11), graspieper (28), veldleeuwerik (9) en kievit (27) zijn (sterk) in aantal gestegen. Het aantal tureluurs is wat gedaald en in 2018 zijn geen watersnippen en rallen aangetroffen. Het beeld bestaat dat afgelopen voorjaar een wat te laag peil is aangehouden. 'Dat de meest 'natte' soorten in aantal zijn gedaald in 2018 lijkt dat te bevestigen', aldus Het Flevo-landschap.

Bosvogels

Veel bosvogels (grote bonte specht, kleine bonte specht, boomklever, boomkruiper) zijn, ondanks alle kapwerkzaamheden in het Schokkerbos in verband met de essentaksterfte, in aantal gestegen ten opzichte van 2011. Uitzondering is de appelvink (23 in 2011, in 2018 nog 8). 'De es is, in de literatuur, geen belangrijke boomsoort (voor voedsel etcetera) voor de appelvink. Maar we zien deze achteruitgang in appelvinken niet in andere gebieden en dat is opvallend'. 

Nachtegaal, blauwborst en rietzanger hebben zich voor het eerst in het gebied gevestigd, met 1 paar. De komst van de roodborsttapuit is nog spectaculairder. Meteen 6 paar.