CDA houdt enquête over fietsdiefstal bij station Dronten

Dronten - Het CDA in Dronten houdt een enquête over fietsdiefstal bij het station in Dronten. Volgens de partij bestaat er namelijk een groot verschil tussen geregistreerde cijfers op basis van aangiftes en de wijze waarop het probleem van fietsdiefstal leeft onder inwoners.

De CDA-fractie vroeg tijdens de raadsvergadering op 5 juli al aandacht voor fietsdiefstal rond het station. De christendemocraten denken dat er daar (te) veel fietsen worden gestolen en dat er extra maatregelen nodig zijn. CDA en GroenLinks hebben samen een motie ingediend, waarin het college van burgemeester en wethouders werd verzocht dit nader te onderzoeken.

Motie niet aangenomen

CDA-raadslid Willemien Wever: 'Het college zegt dat er geen sprake is van toename van het aantal fietsdiefstallen bij het station. De door CDA en GroenLinks in juli ingediende motie is niet aangenomen. De zomerenquête van de Drontenaar toont aan dat inwoners fietsdiefstal wel degelijk als een probleem ervaren. Misschien doen inwoners geen aangifte en blijkt het daarom niet uit de cijfers van de politie?'

'Groot verschil'

Omdat het CDA denkt dat er een groot verschil bestaat tussen geregistreerde cijfers op basis van aangiftes en de wijze waarop het probleem van fietsdiefstal leeft onder inwoners, neemt de partij nu zelf het initiatief tot verder onderzoek. Het CDA vraagt alle inwoners van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant mee te werken aan een kleine enquête via Facebook.

Mocht uit de enquête blijken dat veel inwoners slachtoffer zijn (geweest) van fietsdiefstal bij het station, dan zal de CDA-fractie het probleem van fietsdiefstal opnieuw in de gemeenteraad aan de orde stellen met het verzoek aan het college om maatregelen te treffen.

De mini-enquête loopt tot en met 10 december.