Het Zuiderlicht krijgt Vignet Gezonde School

Dronten - Basisschool Het Zuiderlicht in Dronten deed donderdag weer mee aan het Nationale Schoolontbijt. Alle kinderen ontbeten op school en kregen vanuit de organisatie van Nationale Ontbijtdag een gezond ontbijt aangeboden. Bijzonder was deze keer dat de school het Vignet Gezonde School kreeg uitgereikt.

Het vignet werd uitgereikt door loco-burgemeester Ton van Amerongen. De school ontvangt het vignet omdat ze zich het afgelopen jaar actief heeft ingezet op de thema's Bewegen en Voeding.

Bevorderen van gezonde pauzehap 

Bewegen en voeding zijn vandaag de dag belangrijke thema's, gezien kinderen over het algemeen te weinig bewegen en niet altijd gezond eten. Leerkracht Eva de Graaf heeft vorig jaar het initiatief genomen om met de thema’s aan de slag te gaan. Hierbij krijgt de basisschool ondersteuning van de Gezonde School-adviseurs van GGD Flevoland. Eén van de actiepunten van komend jaar is het bevorderen van de gezonde pauzehap. Zo is het iedere donderdag fruitdag en samen met ouders wordt het thema langzamerhand uitgebreid. Ook worden de traktaties en de lunch tijdens het overblijven op school betrokken bij de bewustwording van gezond eten.

[De tekst gaat verder na de foto]

 

Uitdagende, groene speelplaats

Naast Voeding wordt ook ingezet op Bewegen. De vakleerkracht gym zorgt hierbij voor deskundige impulsen. Daarnaast is de school samen met buurscholen bezig om een deel van het schoolterrein te veranderen in een uitdagende, groene speelplaats om de ontwikkeling van de kinderen te bevorderen.

Een Gezonde School werkt planmatig aan de gezondheid en gezonde leefstijl van leerlingen en leerkrachten. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. In Flevoland zijn er inmiddels 29 scholen die op één van de thema’s een Gezonde School Vignet hebben behaald.

School kiest zelf thema

'Als GGD Flevoland zijn wij uiteraard heel trots en blij dat Het Zuiderlicht het Vignet Gezonde School heeft behaald', aldus Elke van Huffelen, Gezonde School-adviseur bij GGD Flevoland. 'Wij ondersteunen scholen graag in de Gezonde School-aanpak. De school kan uiteraard zelf kiezen aan welk thema ze wil gaan werken. Naast Voeding en Beweging, kunnen scholen ook werken aan de thema’s Welbevinden, Relaties en Seksualiteit, Roken en alcohol, Fysieke Veiligheid, Milieu en Natuur en Mediawijsheid'.

Op Het Zuiderlicht heeft men gebruik gemaakt van het landelijke ondersteuningsaanbod Gezonde School, bestaande uit financiële ondersteuning en begeleiding door de Gezonde School-adviseur. De verwachting is dat omstreeks maart 2019 scholen zich weer kunnen aanmelden voor het ondersteuningsaanbod voor schooljaar 2019-2020.

Kijk hier voor meer informatie en ondersteuning.