MBO College Lelystad en Welzijn Lelystad ontwikkelen Lelybase

Lelystad - MBO College Lelystad en Welzijn Lelystad willen samen het onderwijsprogramma 'Lelybase' ontwikkelen, voor met name jongeren bij wie onderwijs volgen niet vanzelfsprekend is.

Middels het programma worden de jongeren ondersteund en uitgedaagd. Doel is dat deze jongeren zelfredzaam, 'maatschappijwijs' en minimaal met een startkwalificatie de school verlaten. Voor de ontwikkeling van Lelybase heeft het MBO College Lelystad een aanvraag ingediend voor een subsidie vanuit het transitiefonds sociaal domein.

Ondersteuning en ontwikkelen vaardigheden

Het programma moet ondersteuning bieden aan jongeren die door een complexe thuis- of leefsituatie niet makkelijk aan onderwijs volgen toekomen. Het programma wordt daartoe ondersteunend, uitdagend en respectvol. Lelybase legt verbindingen tussen beroepsonderwijs en samenleving en bijvoorbeeld tussen formele en informele hulp. Door samen te werken met alle partijen die betrokken zijn rondom de jongere wordt individuele hulpverlening en ondersteuning flexibeler en gemakkelijker. Daarnaast komen de jongeren gedurende hun opleiding door het programma zo veel mogelijk in aanraking met de stad en de samenleving waarin zij wonen. Zo zijn zij beter voorbereid op een zelfstandig bestaan in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Als jongeren vaardiger worden op maatschappelijk gebied zullen zij in de toekomst minder terugvallen op sociale voorzieningen, zo is de verwachting.

Opstartsubsidie

Om dit programma verder uit te kunnen werken en vorm te geven heeft het MBO College Lelystad een aanvraag ingediend voor een subsidie van 280.000 euro vanuit het transitiefonds sociaal domein ten behoeve van Lelybase. Eind 2019 moet het programma concrete vorm hebben gekregen en vanaf studiejaar 2020-2021 moet het mogelijk zijn het programma zonder gemeentelijke subsidie voort te zetten.