Verplaatsing weekmarkt op losse schroeven

Dronten – De gemeente Dronten wil het besluit om de weekmarkt te verplaatsen van het Meerpaalplein naar het parkeerterrein van De Schans heroverwegen. Dat betekent dat men de gemeenteraad voorstelt het punt voorlopig van de agenda te halen.

Het plan om de weekmarkt te verplaatsen zorgt al langer voor ophef. Eerder kwam het college van b+w met het plan, op voorstel van de markt zelf. Die heeft in een onderzoek uit 2012 aangegeven graag naar die locatie te willen verhuizen. Op de locatie bij De Schans verwacht men meer omzet door meer aanloop van winkelend publiek, met name mensen die naar de supermarkt gaan en dan ook even de markt over lopen.

Nieuwe informatie

‘Het college heeft informatie ontvangen die tegenstrijdig is met de informatie op basis waarvan we hebben besloten u voor te stellen de weekmarkt te verplaatsen,’ schrijft het college nu in een brief aan de gemeenteraad.

Eerder overleg deze zomer met de marktcommissie van de weekmarkt gaf aan dat zestig procent van de kraamhouders graag wil verhuizen naar De Schans. Op 1 november kwam er echter een brief binnen bij de gemeente, waarin de marktkooplui zelf aangaven dat zestig procent tegen een verhuizing is.

Niet gehoord

Wethouder Irene Korting wil daarom opnieuw in overleg gaan, met alle markthouders. Dat zijn er zo’n twintig. ‘Kennelijk praat de marktcommissie niet namens de gehele markt. Maar die commissie was tot nu toe wel onze gesprekspartner als het om de markt ging.’

‘Ik heb zelf gisteren ook even een rondje over de markt gemaakt en gesproken met de schrijver van de brief en andere marktkooplieden. Een deel van hen voelt zich niet gehoord in de wens van de marktcommissie voor verhuizing.’

Meer tegenstanders

De gemeente wil daarom nu eerst in gesprek met betrokken partijen. Eerder gaven ook de winkeliersvereniging en de stichting Does, verantwoordelijk voor de evenementen in winkelcentrum Suydersee, aan het niet eens te zijn met een verplaatsing van de markt. Die zou slecht zijn voor de ondernemers aan het Meerpaalplein en zou ook de aanloop van marktpubliek naar winkelcentrum Suydersee verslechteren.

‘Ook zij zullen daarom worden betrokken bij dat nieuwe overleg. Net als De Meerpaal zelf. Verhuizen kan, maar er zijn ook andere manieren om de markt op het Meerpaalplein gezelliger te maken. Want dat is toch waar het om gaat, om te kijken wat nodig is voor een florerende markt. En dan moet je niet b ang zijn op een eerder voornemen terug te komen. Als de wereld verandert, moet je ook van standpunt kunnen wisselen.’

Met eventuele verplaatsing naar De Schans is een bedrag gemoeid van ruim 100.000 euro.