Raad Lelystad wil statushouders geen voorrang meer geven bij huurwoning

Lelystad - De gemeenteraad heeft dinsdag besloten statushouders geen voorrang meer te geven bij het krijgen van een sociale huurwoning in Lelystad. Welke consequenties dat heeft, is nog niet bekend.

Den Haag heeft onlangs besloten dat gemeenten zelf gaan over de urgentieregeling. Die bepaalt welke groepen van woningzoekenden voorrang krijgen op de toewijzing van sociale huurwoningen.

Gelijkheid

Een meerderheid in de gemeenteraad van InwonersPartij, VVD, PVV, Leefbaar Lelystad, Forum voor de Ouderen, Lelystads Belang en Lokaal Lelystad zag daarop haar kans schoon en stelde dinsdag voor statushouders geen voorrang meer te geven. Het gaat dan om mensen die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen, een verblijfsvergunning hebben gekregen en hier dus mogen blijven.

Volgens de InwonersPartij, die het voorstel indiende, wordt met haar voorstel de gelijkheid onder woningzoekenden bevorderd. ‘Gescheiden moeders, die nu met twee kinderen ergens op een zolder leven, worden links en rechts ingehaald door statushouders,’ zei Jeantiënne van der Hoek.

Taakstelling blijft

Volgens wethouder Janneke Sparreboom kan de uiterste consequentie van het voorstel echter zijn dat de provincie op kosten van de gemeente woningen laat bouwen voor statushouders. Elke gemeente krijgt namelijk wel een taakstelling van het Rijk over hoeveel statushouders ze moet huisvesten. De provincie ziet er op toe dat die taakstelling, linksom of rechtsom, wordt gehaald. Als een gemeente daar zelf niet voor zorgt, kan de provincie ingrijpen en kan dit scenario de uiterste consequentie zijn.

Liever meer woningen

Tegenstanders van het voorstel van de InwonersPartij denken dan ook dat dit voorstel in de praktijk geen enkele invloed zal hebben, ook niet voor die gescheiden moeder op zolder. Bovendien namen de PvdA, SP en GroenLinks het de indieners kwalijk dat zij wel statushouders uit de urgentie willen halen, maar eerdere voorstellen om meer sociale huurwoningen te bouwen, hebben geblokkeerd. ‘Het is teleurstellend dat we het nu niet hebben over meer woningen voor Lelystedelingen, maar op deze manier mensen tegen elkaar opzetten,’ vond Alexander Sprong (SP).

Emiel van der Herberg deed de partijen daarom een voorstel. ‘Laten we deze motie een week aanhouden en in die week nog eens kijken hoe we dit probleem kunnen oplossen.’ Hij herkent het probleem en de gevoelens daarover in de samenleving wel, het gevoel dat statushouders eerder een woning krijgen dan die gescheiden moeder. ‘Dat wil ik ook niet negeren. Maar de huidige wachttijd voor een sociale huurwoning is 340 weken. Door dit voorstel wordt dat 338 weken.’

Echte oplossingen

Van der Herberg wilde daarom liever praten over echte oplossingen, maar de PVV was de enige van de partijen die daarop inging. ‘Wij hopen dat deze motie wordt aangenomen. Maar wij zijn graag bereid dat gesprek met u aan te gaan,’ zei Ashwin van Stormbroek.

Ook de wat meer praktische benadering van Sanne de Wilde (D66)  deed de indiende partijen niet van gedachten veranderen. ‘Mensen krijgen urgentie als ze geen huis hebben. Statushouders hebben geen huis, dus het is logisch dat die urgentie krijgen. Moeten we dan de hele urgentieregeling maar schrappen?’ ‘Daar gaat het nu niet over,’ was het korte antwoord van Jeantiënne van der Hoek, op die en veel andere vragen uit de gemeenteraad. Het voorstel statushouders geen urgentie meer te geven, werd door een meerderheid gesteund. 'We hopen dat het college deze motie onuitvoerbaar acht,' verzuchtte Sjaak Kruis (GroenLinks) daarop.