Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten verandert naam

Dronten - De Stichting Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten (OBD) verandert haar naam in Stichting Adviesraad Sociaal Domein Dronten.

De stichting adviseert de gemeente, gevraagd en ongevraagd, over het sociaal maatschappelijk beleid binnen de gemeente.