St Jansdal: 'Handhaven volledig basisziekenhuis in Lelystad is niet haalbaar'

Lelystad / Harderwijk - 'Het handhaven van een volledig basisziekenhuis in Lelystad is niet haalbaar'. Dit stelt overnamekandidaat St Jansdal uit Harderwijk op maandag.

Ziekenhuis St Jansdal heeft vrijdag een bieding gedaan op de zorg van MC Zuiderzee in midden Flevoland (de gemeenten Lelystad en Dronten). Het plan bestaat uit een uitgebreide ziekenhuisvoorziening met poliklinieken, mogelijkheden voor diagnostisch onderzoek, poliklinische ingrepen en zeven dagen in de week een spoedpoli van 7.30 tot 22.30 uur. 'Daarmee wordt voorzien in circa 80% van de ziekenhuisbezoeken', stelt St Jansdal op maandag in een persbericht. Volgens het ziekenhuis uit Harderwijk heeft dit plan de steun van de grootste zorgverzekeraars in de regio.

Politieke discussie

Inmiddels is er een politieke discussie ontstaan over de acute verloskunde en volledige spoedeisende hulp. Minister Bruins beloofde afgelopen woensdag tijdens het kamerdebat over de IJsselmeerziekenhuizen zich in te zetten voor het behoud van basiszorg, acute zorg en verloskunde in Lelystad. Zaterdag heeft de minister het St Jansdal gevraagd om een aangepaste bieding, waarin ook wordt voorzien in het continueren van deze zorg in Lelystad.

Het St Jansdal blijft echter van mening dat het handhaven van een volledig basisziekenhuis daar niet haalbaar is: 'Het vinden van juist gekwalificeerd personeel is met name voor de acute zorg uitermate lastig. Dit is ook in Lelystad gebleken. Deze situatie is de laatste periode nog verder verslechterd door het weglopen van medewerkers. Daarom zien wij het behoud op locatie Lelystad van kwalitatief  hoogwaardige acute verloskunde en spoedeisende hulp voorlopig niet als een realistische mogelijkheid. Extra overheidsgeld lost dit probleem niet op en daarmee wordt geen duurzame oplossing geboden'.

Schaalvergroting en concentratie zorg

De laatste jaren wordt landelijk gestuurd op schaalvergroting en concentratie van zorg om een betere kwaliteit te bereiken. 'Een volledig basisziekenhuis in Lelystad past niet in deze ontwikkeling', stelt het St Jansdal. 'De historie van het ziekenhuis in Lelystad laat bovendien zien dat het onmogelijk is om op die plek een volledig ziekenhuis economisch gezond te houden'.

Aanrijtijden regio Emmeloord en Urk

Een belangrijk onderdeel van de politieke discussie betreft de aanrijtijden tot acute verloskundige- en spoedeisende hulp vanuit de regio Emmeloord en Urk. Deze problematiek vraagt volgens het St Jansdal om een andere oplossing dan het in de lucht houden van een volledig ziekenhuis in Lelystad.

St Jansdal wil graag de ziekenhuisvoorziening in Lelystad continueren. 'Voor acute verloskunde en een volledig ingerichte Spoedeisende Hulp zijn de risico’s voor de kwaliteit van zorg onder de huidige omstandigheden echter te groot'. Het ziekenhuis heeft de minister een procesvoorstel gedaan en is bereid om op langere termijn mee te denken over uitbouw van de voorzieningen, als veranderende omstandigheden daartoe aanleiding geven.

'Geen concessies doen aan kwaliteit en veiligheid zorg'

Relinde Weil, voorzitter Raad van Bestuur: 'Het St Jansdal is er voor de patiënten in de omgeving. Het is onze missie om hen goede en veilige zorg aan te bieden. Het plan dat wij hebben ingediend bij de curator en toegelicht aan de Minister voorziet daarin. De politiek vraagt nu om meer. Dat mag natuurlijk. Maar in onze ogen wordt de zorg daarmee overvraagd. Het is onze verantwoordelijkheid als ziekenhuis om nooit, maar dan ook nooit, concessies te doen aan de kwaliteit en veiligheid van zorg. Daarnaast vinden wij dat we geen geld dat is bedoeld voor de zorg, mogen investeren in een buitengewoon risicovol avontuur'.

Carel Doreleijers, voorzitter Medische Staf: 'De medische staf zal meegaan in de plannen als de kwaliteit en continuïteit van zorg voor Lelystad op lange termijn gegarandeerd kunnen worden. Onze medische staf wil niet in een plan stappen dat in de toekomst voor de vierde keer leidt tot een mislukking, met alle risico’s voor de bewoners van Lelystad. Extra geld van de minister lost de problemen rondom schaarste op de arbeidsmarkt en het uit kwaliteitsoogpunt concentreren van zorg niet op'.