Dronten wil woningeigenaren uitweg bieden in studentenhuisvesting

Dronten - De gemeente wil met eigenaren van woningen die worden verhuurd aan studenten in gesprek, om te zien of op termijn die woningen weer als gewone woning kunnen worden verhuurd en de studenten elders in Dronten kunnen worden gehuisvest. Dat moet dan gebeuren buiten de woonwijken.

In eerste instantie richten de gesprekken zich op een clustering van tien studentenwoningen op de hoek van De Grutto en De Oeverloper.

Brief

Dat valt te lezen in een brief die het college van b+w aan de gemeenteraad heeft gestuurd. De brief is een reactie op de evaluatie van de ervaringen met studentenhuisvesting en de overlast die dat soms veroorzaakt tot nu toe. ‘Van de 2.300 studenten die in Dronten studeren, woont ongeveer de helft in Dronten. Van een groot deel van deze groep wordt geen overlast ervaren. Studenten vormen niet op zichzelf het probleem, maar de clustering in woonwijken wel,’ schrijft men de gemeenteraad.

Overlast

De overlast die wordt ervaren bestaat uit parkeeroverlast, de onverzorgde uitstraling van woningen, achterstallig tuinonderhoud en verwaarlozing van tuinen, geluidsoverlast, verloedering van de wijk in zin geheel, openbare dronkenschap, wildplassen en scherven van kapotte bierflesjes in de wijk.

Concentratie

Om een te hoge concentratie van woningen die worden verhuurd aan studenten tegen te gaan, is de ‘honderd meter’-regel ingevoerd: tussen die woningen moet hemelsbreed een afstand van honderd meter zijn. Dat werkt prima, alleen doordat deze regel pas in 2016 van kracht werd, geldt die niet voor de woningen die voor die tijd al als studentenwoning werden verhuurd. Dat is met name in Dronten-Noord een probleem, omdat zich daar relatief veel studentenwoningen op één kluitje bevinden.

Oplossingen

De gemeente wil de komende tijd extra inzetten op toezicht en handhaving, omdat de klachten over overlast de laatste tijd weer toenemen. Maar het effect daarvan is beperkt.

Vandaar dat men hoopt dat door in overleg te gaan met de woningeigenaren en hen ertoe te bewegen de woning niet meer aan studenten te verhuren en daar andere mogelijkheden voor te creëren buiten de woonwijken, op termijn tot een beter resultaat leidt. ‘Met één van de huiseigenaren hebben we reeds een eerste verkennend én positief gesprek gevoerd. Er is gesproken over zowel tijdelijke oplossingen voor de korte termijn als permanente oplossingen voor de langere termijn.’ De gemeenteraad wordt spoedig geïnformeerd over het verloop van de andere gesprekken.

Eerder voorstel

GroenLinks heeft altijd aangedrongen op studentenhuisvesting zoveel mogelijk buiten de woonwijken. In 2016 stelde men voor op extra handhaving op geconstateerde overlast op korte termijn en een verbod op huisvesting van studenten in woonwijken op de langere termijn. Dat voorstel stuitte toen op veel kritiek, in de gemeenteraad en daar buiten.

Van een verbod op studentenhuisvesting in de woonwijken wil het college van b+w nu nog niet weten. Men wil wel een striktere toepassing van de honderd meter regel en nieuwe studentenhuisvesting zoveel mogelijk buiten de woonwijken, op of bij de campus bij de Aeres Hogeschool Dronten.