Eerste buurten in Lelystad zijn gestart met het nieuwe inzamelen

Lelystad - De eerste buurten in Lelystad zijn deze week met de nieuwe manier van afvalinzameling. De bewoners van deze buurten krijgen de nieuwe bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken.

Deze bak heeft een oranje deksel en wordt om de week geleegd. Tegelijkertijd wordt de grijze bak voor restafval vervangen. De nieuwe restafvalbak wordt eens in de 4 weken geleegd. Met de nieuwe manier van afval inzamelen wil de gemeente meer grondstoffen en minder restafval ophalen. Naar verwachting duurt het anderhalf jaar voordat de hele stad klaar is voor het nieuwe inzamelen.

Start in een deel van Lelystad

Wethouder Elly van Wageningen deelde donderdag de eerste ‘oranje’ minicontainer uit aan Door Miggelbrink. 'Veel van ons afval bestaat uit plastics. Door deze goed te scheiden, net als oud papier en gft en etensresten, blijkt in de praktijk dat er nog maar heel weinig restafval overblijft. Zo kunnen we echt stappen zetten om onze gemeentelijke ambitie van 100 kilo restafval per inwoner per jaar in 2020 te realiseren', aldus wethouder Van Wageningen.

Nieuw inzamelschema

Met de start van het nieuwe inzamelen komt er een nieuw inzamelschema voor de eerste buurten die gaan werken met de vier bakken aan huis. Dit zijn de buurten: Oostervaart, Groene Velden, Bronsweg-Beginweg, Flevopoort, Noordersluis, Landerijen Noord-Oost, Landerijen Zuid-West, Golfresort en het buitengebied. De overige buurten die gekozen hebben voor vier bakken aan huis starten in 2019 met het nieuwe inzamelen.

Buurten met ondergrondse containers starten in 2019

Ook de buurten die gekozen hebben voor een ondergrondse container voor het restafval starten in 2019 met het nieuwe inzamelen. Hier wordt gestart door, buurt voor buurt, samen met bewoners zorgvuldig de locaties van de ondergrondse containers af te stemmen en vast te leggen. De locaties moeten bijvoorbeeld goed toegankelijk zijn, niet tot overlast leiden en bereikbaar zijn voor de inzamelwagens van HVC. Daarnaast kunnen de restafvalcontainers alleen geplaatst worden op plaatsen waar geen kabels en leidingen in de grond zitten. Bewoners ontvangen tijdig een brief van de gemeente wanneer hun buurt aan de beurt is. Daarnaast werkt de gemeente aan een mix van maatregelen om bijplaatsingen bij de ondergrondse containers te voorkomen.

Nieuwe bakken met een chip

De nieuwe bakken hebben een chip, die is voorzien van een unieke code. Hierdoor is makkelijk te zien welke bak bij welke woning hoort. Dit is om misbruik tegen te gaan en, indien nodig, te kunnen handhaven bij verkeerd aanbiedgedrag. In de chip kunnen geen gegevens worden opgeslagen, zoals de hoeveelheid aangeboden afval. Op de website www.hvcgroep.nl staat  de privacyverklaring, meer informatie over het gebruik van de geregistreerde gegevens in de chip en hoe HVC daar vertrouwelijk mee omgaat.

Op de website www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen is meer informatie te vinden over de veranderingen in de afvalinzameling.