Het regent klachten over overlast door studentenwoningen

Dronten - Het regent weer klachten over overlast door studentenwoningen in Dronten. De SP stelde dat vorige week aan de orde.

Het geluid had de CDA-fractie ook al bereikt en ook wethouder Peter van Bergen gaf toe dat sinds de start van het nieuwe studentenjaar de klachten vanuit met name Dronten-Noord (onder andere De Oeverloper) weer toenemen.

‘We zijn ermee bezig,’ zei de wethouder, en hij stond daarin niet alleen: zijn partij Leefbaar Dronten bereidt een voorstel voor om extra financiële middelen vrij te maken voor de gemeente om het probleem middels bijvoorbeeld toezicht en handhaving aan te pakken.