Column Hans Engelvaart
Door Hans Engelvaart

Een traditie en clubs om zeep?

De gemeente Dronten publiceerde recent een oproep om via de website suggesties aan te leveren om de verspreiding van PMD-zakken (u weet wel, voor het plastic) anders te regelen omdat het nu te veel geld zou kosten.

Wat er echter niet bij vermeld stond was dat het thans door vele verenigingen gebeurt die daar een vergoeding voor krijgen en voor dat geld onze jeugd aan het bewegen houden en voor ouderen tal van zaken organiseren.

Vragen in de gemeenteraad toonden aan dat het college slecht op de hoogte was van het verband dat er ligt tussen de verspreiding van de zakken en de vele goede doelen die het dient.

OPA

Als er iets typisch Drontens was in alle drie dorpskernen was het wel het huis aan huis ophalen van het oud papier. De OPA (oud papier-actie) werd uniek in Nederland en begon in de kern Dronten in december 1964. Met materiaal van de Rijksdienst werd papier - aanvankelijk ook lompen en oud ijzer - bij de woningen opgehaald en naar een schuur aan de Ansjovisweg (huidige manege) gebracht, waar het gesorteerd werd en verkocht aan de handel.

Koperen bel

De koperen bel in het clubhuis van asvDronten herinnert aan die tijd. Met de bel werd iedereen geattendeerd het spul aan de weg te zetten. Het eerste jaar bracht de actie 550 gulden op. Om de verenigingen tegemoet te komen, vanwege de sterk fluctuerende papierprijzen, stelde de gemeente een garantieprijs vast. Ook werd het papier dat in 1970 bij de winkeliers vandaan kwam opgeslagen in de toren van Open Hof. In 1976 schonk de actie geld voor de uniformen van de harmonie De Eendracht.

Toen de Arboregels strenger werden en de papiercontainers kwamen, bleven de verenigingen geld ontvangen door de PMD-zakken rond te brengen zodat ze hun activiteiten in stand konden houden. Ik hoop dat het college deze traditie niet om zeep helpt en de verenigingen ter wille blijft.

Lees ook: Gemeente Dronten denkt na over verspreiding PMD-zakken