MC IJsselmeerziekenhuizen zijn failliet

Lelystad - De rechtbank Midden-Nederland heeft donderdagochtend MC IJsselmeerziekenhuizen failliet verklaard. Het gaat om de vestigingen MC Zuiderzee in Lelystad, MC Emmeloord, MC Dronten en Verloskundigenpraktijk De Kreek in Lelystad.

Afgelopen dinsdag was al uitstel van betaling aangevraagd. De zorgverzekeraars hadden geen vertrouwen meer in een gezonde financiële toekomst van de ziekenhuizen. Daarom besloten zij te stoppen met de financiering.

Alle medewerkers worden donderdag geïnformeerd over het faillissement. Tegelijk stellen de zorgverzekeraars onder leiding van Zilveren Kruis geld beschikbaar voor een voortvarende en gecontroleerde afbouw van de zorg die in het ziekenhuis te Lelystad en de drie overige locaties te Dronten, Emmeloord en Urk wordt verleend. Hiermee ontstaat ook de mogelijkheid om te onderzoeken welke vormen van zorg in Lelystad en op de drie andere locaties behouden kunnen blijven.

Faillissement

Directe aanleiding voor het donderdag uitgesproken faillissement is dat het ziekenhuis de salarissen niet meer kan betalen. De bewindvoerders Alice van der Schee en Frank Nowee zijn door de rechtbank benoemd tot curatoren.

Zoals gebruikelijk in een faillissement zullen de curatoren alle medewerkers formeel ontslag aanzeggen, met inachtneming van hun opzegtermijn. Het UWV zal op basis van de loongarantieregeling de salarisbetalingen overnemen. De medewerkers worden hier vandaag over geïnformeerd door het UWV.

De rechtbank heeft een afkoelingsperiode van 2 maanden afgekondigd. Schuldeisers mogen gedurende deze periode goederen die hun eigendom zijn maar die zich in het ziekenhuis bevinden niet ophalen. Schuldeisers worden verzocht om hun vorderingen onderbouwd door bewijsstukken bij de curatoren in te dienen.

Gecontroleerde afbouw

De curatoren hebben met de zorgverzekeraars onder leiding van Zilveren Kruis overeenstemming bereikt dat er geld ter beschikking wordt gesteld om de voortvarende en gecontroleerde afbouw van de zorg in het ziekenhuis en andere vestigingen mogelijk te maken. Het ziekenhuis wordt dus niet meteen gesloten. Dit brengt rust en garandeert de veiligheid van de zorg voor de patiënten. De curatoren zullen met de medische staf en de zorgverzekeraars een plan voor deze afbouw opstellen.

Voortzetting tweedelijns zorg

De komende periode wordt ook gebruikt om te onderzoeken welke ziekenhuiszorg in Lelystad behouden kan blijven. De ziekenhuisbesturen in de regio gaan hierover in gesprek met de curatoren en dat zal in overleg gaan met de zorgverzekeraars.

Polikliniek in Dronten blijft open

De polikliniek in Dronten, die gezamenlijk wordt gerund door het St Jansdal ziekenhuis uit Harderwijk en MC IJsselmeerziekenhuizen, blijft open. Dit verzekert burgemeester Aat de Jonge. In welke vorm dit zal gebeuren, is nog niet duidelijk.