Ziekenhuis gaat onder huidige omstandigheden dicht

Lelystad – Als er niet heel snel iets ingrijpend verandert, heeft Lelystad vanaf volgende week geen ziekenhuis meer. Die rampzalige boodschap had burgemeester Ina Adema woensdagavond voor de gemeenteraad van Lelystad.

Huidige situatie

Tijdens een ingelaste raadsvergadering brachten de burgemeester en wethouder Elly van Wageningen de raad op de hoogte van de huidige situatie. Een faillissement van het ziekenhuis is onontkoombaar, nu de zorgverzekeraars, waarvan Zilveren Kruis/Achmea de grootste is, de behandelingen in het ziekenhuis niet meer willen vergoeden.

Acute zorg in gevaar

De zorgverzekeraar zegt dat de continuïteit van zorg gewaarborgd is, omdat er overal vanuit Flevoland binnen 45 minuten een ziekenhuis bereikbaar is. Burgemeester Adema bestrijdt dat. Volgens haar loopt de continuïteit van zorg acuut gevaar. Niet iedereen kan binnen 45 minuten bij een ziekenhuis zijn als dat nodig is. Niet iedereen heeft eigen vervoer en de GGD heeft aangegeven dat, om die garantie te kunnen geven, er overdag drie extra en ’s nachts twee extra ambulances nodig zijn. ‘En dan moet je daar ook nog personeel voor hebben. Dat is niet haalbaar.’

Met velen aan tafel

De burgemeester en de wethouder hebben gesprekken gehad met de zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoritieit (NZa) en de minister. De NZa moet erop toezien dat de continuïteit van zorg gewaarborgd is. De enige hoop op dit moment is dus dat die de zorgverzekeraar tot de orde roept. Als dat niet gebeurt, denkt Adema dat het ziekenhuis op zeer korte termijn dichtgaat.

Het wrange is dat de gemeente hier helemaal niets aan kan doen. Alle gemeenten in Flevoland en de provincie trekken gezamenlijk op en roepen Den Haag, de zorgverzekeraars en alle andere partijen op het ziekenhuis in Lelystad open te houden, maar formeel hebben de gemeenten en de provincie daar geen stem in.

Drukke lobby

Dat neemt niet weg dat er een drukke lobby gaande is richting Den Haag. Alle lokale afdelingen van politieke partijen in Lelystad gaven aan hun Haagse collega’s aan het jasje te zullen trekken en op de hoogte te brengen van de ramp die er in Lelystad staat te gebeuren. ‘Maar we hebben het niet zelf in de hand,’ aldus Adema.

Vele malen ernstiger

De situatie zoals die zich nu rondom MC Zuiderzee voordoet, is vele malen ernstiger dan tien jaar geleden, toen er ook een crisis was. Toen draaide het ziekenhuis door, in de hoop en overtuiging dat er een oplossing in de vorm van een overnamekandidaat zou worden gevonden.

Nu is er volgens Adema op zich ook goede hoop dat er een overnamekandidaat wordt gevonden. Adema hoopt en denkt dat een ander ziekenhuis wel brood kan zien in een ziekenhuis in Lelystad, wellicht in afgeslankte vorm. Maar dat is een oplossing op termijn, want de enige die nu voor een oplossing kan zorgen, is de zorgverzekeraar.

Laat je horen!

Dat er financiële problemen waren bij MC Zuiderzee, is al langere tijd bekend. De laatste anderhalve dag is echter gebleken dat de schulden vele malen groter zijn dan eerst leek en werd voorgespiegeld, zei de burgemeester woensdag.

De tribune van de raadszaal in Lelystad zat woensdagavond vol met personeel van het ziekenhuis. De steunbetuigingen vanuit de gemeenteraad en een motie, waarin werd opgeroepen alles op alles te zetten om de ziekenhuiszorg in Flevoland op peil te houden zoals die nu is, werd uiteindelijk met applaus onthaald. Maar ook het personeel en inwoners moeten zich laten horen, waar en wanneer dat kan, vindt de burgemeester. Het is twee voor twaalf, zo niet later.