Ziekenhuizen krijgen uitstel van betaling

Lelystad - De rechter heeft dinsdag uitstel van betaling verleend aan MC IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart. De Raad van Bestuur van de MC Groep had hierom gevraagd in de hoop zo een faillissement van de ziekenhuizen te voorkomen.

'Beide ziekenhuizen hebben al het mogelijke gedaan voor een kwalitatief en financieel verantwoorde toekomst. Financieel is dat niet gelukt', meldt de MC Groep dinsdag in een persbericht. De betrokken zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de meeste andere zorgverzekeraars stoppen met de financiering. Begin deze maand maakte de MC Groep al bekend dat de ziekenhuizen een verlies van bijna 1 miljoen euro hebben geleden. Het eigen vermogen is ruim 4,5 miljoen euro negatief. 

Hoge inhuurkosten en concurrentie

Beide ziekenhuizen zijn in de financiële problemen gekomen door met name hoge inhuurkosten van personeel in een situatie van grote arbeidskrapte. MC IJsselmeerziekenhuizen heeft bovendien te maken met concurrentie van andere ziekenhuizen in de regio, zoals het Antonius Ziekenhuis in Sneek/Emmeloord en het St Jansdal in Harderwijk.

'In de afgelopen dagen is gebleken dat de verzekeraars geen vertrouwen meer hebben in een gezonde financiële toekomst', gaat het persbericht van de MC Groep verder. 'Scenario’s waarbij de ziekenhuizen de zorgkosten fors naar beneden brengen en nieuwe vormen van samenwerking ontwikkelen, zijn door de zorgverzekeraars afgekeurd. Ook het voorstel om MC Slotervaart via een gecontroleerde afbouw binnen een half jaar geheel te sluiten, kreeg geen goedkeuring. MC IJsselmeerziekenhuizen kreeg geen steun voor forse afslankingsplannen met een nieuw innovatief zorgconcept in Flevoland'.

Dinsdagmiddag zijn de medewerkers en patiënten van beide ziekenhuizen op de hoogte gebracht van de actuele situatie. 'Dat nu uitstel van betaling is aangevraagd, geeft aan hoe nijpend de situatie voor beide ziekenhuizen is. Een faillissement is mogelijk onafwendbaar', aldus de MC Groep.

Zorg gegarandeerd

De Inspectie Gezondheidzorg & Jeugd is op de hoogte gebracht. Ook het ministerie van VWS, de NZa, betrokken gemeentebestuurders en zorgverzekeraars zijn op de hoogte gebracht. 'De patiëntenzorg blijft gegarandeerd', benadrukt de MC Groep. 'Dit is een wettelijke taak van de zorgverzekeraars. De patiënten die momenteel in beide ziekenhuizen worden behandeld, kunnen blijven rekenen op adequate zorg'.

Uitstel van betaling houdt in dat schuldeisers enige tijd niet betaald hoeven te worden. Er wordt een bewindvoerder benoemd. Een bedrijf mag maximaal anderhalf jaar in surseance verkeren.

MC IJsselmeerziekenhuizen beschikt over 250 bedden en biedt werk aan 821 medewerkers. Er werken 90 medisch specialisten en jaarlijks bezoeken ruim 70.000 patiënten het ziekenhuis.

Lees hier meer over de actuele situatie.