Actiegroepen gaan lawaai vliegtuigen zelf wel meten

Munnekeburen - De proefvlucht eind mei op de toekomstige laagvliegroutes van Lelystad Airport produceerde boven Zuid-Friesland zeker twee keer zo veel lawaai als gedacht. Maar minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ligt daar niet wakker van, tot verbijstering van de actiegroepen. In vooral Weststellingwerf en De Fryske Marren volgt men het debat op de voet.

Volgens de minister vallen de resultaten van de geluidsmetingen rond de ‘belevingsvlucht’ binnen de marge, die ‘op voorhand verwacht had mogen worden’. Ze erkent wel dat de metingen veelal hoger uitvielen dan de berekeningen. Uit de meetresultaten blijkt dat er verschillen zijn van 3 tot 8 decibel tussen de metingen en de laatste milieueffectrapportage. Het gaat in Friesland om zo’n 5 decibel. In Weststellingwerf was geen meetpunt. En dus gaat de minister niet opnieuw naar de bestaande milieuonderzoeken kijk.

Achtergrondgeluid

Wat opvalt is dat er tussen de ingeschakelde bureaus nogal veel verschil is tussen de gemeten piekwaarden bij het rekenen en het meten. Het weer (wind), maar ook het achtergrondgeluid op de grond kan daar van invloed op zijn. ‘Al deze factoren hebben invloed op het gemeten geluid, maar welke rol en aandeel de verschillende factoren daarin hebben is moeilijk te bepalen. Sommige factoren versterken elkaar in bepaalde omstandigheden en andere heffen elkaar op.’ Actiegroepen, zoals ‘Laagvliegroutes Friesland NEE’, willen nu zelf metingen gaan doen. Ze vinden dat ook de toekomst vliegtuiggeluid niet alleen berekend, maar ook gemeten moet worden. Ook de Kamerfractie van GroenLinks is niet tevreden over de uitleg van de minister.

Vakantievluchten

Het kompas voor opening van de grotere luchthaven blijft voor de minister nog steeds staan op voorjaar 2020. Dan gaat een klein deel van de laagvliegroutes over Weststellingwerf liegtuigen moeten namelijk over een grote afstand laag vliegen om de hoger gelegen vliegroutes van Schiphol niet te hinderen. De opening van het vliegveld werd al verschillende keren uitgesteld. Lelystad moet vakantievluchten van Schiphol overnemen. De gemeente De Fryske Marren wil daarvan meeprofiteren en laat voor 25.000 euro onderzoeken hoe de toeristen naar Friesland gelokt kunnen worden. Het college vindt dat het bedrijfsleven daar op voorbereid moet zijn.

Overloopfunctie

In eerste instantie gaat het om 10.000 vliegbewegingen (starts en landingen) per jaar, op termijn groeit het aantal naar 45.000 vliegbewegingen. De Europese Commissie heeft er in de zomer een stokje voor gestoken dat chartermaatschappijen gedwongen kunnen worden goedkope vakantievluchten naar hét vakantievliegveld van Nederland te verhuizen. Als Lelystad geen overloopfunctie krijgt dan heeft de minister een probleem met regeringspartijen ChristenUnie en D66. Het is volgens die partijen niet de bedoeling dat Lelystad leidt tot extra vliegverkeer.

Herindeling van het luchtruim

De provincie Gelderland wil dat Lelystad Airport pas open gaat als de (tijdelijke?) lage vliegroutes van en naar het vliegveld van de baan zijn. Een harde garantie dat de laagvliegroutes na een nieuwe indeling van het luchtruim per 2024 verleden tijd zijn, is er volgens die provincie niet. Dus kan het vliegveld tot die tijd niet open. Ook wil die provincie, samen met Overijssel, Drenthe, Friesland en Utrecht, meepraten over de herindeling van het luchtruim. Ook Weststellingwerf en De Fryske Marren hebben zich eerder dit jaar hard gemaakt voor een herindeling van het luchtruim als voorwaarde voor het openstellen van de uitbreiding van Lelystad Airport. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert momenteel gesprektafels hierover. Op 8 november is er een bijeenkomst op het provinciehuis in Leeuwarden.