GroenLinks wil weer subsidie voor theater van De Meerpaal

Dronten – GroenLinks zou graag zien dat de bezuinigingen die in 2012 werden doorgevoerd op De Meerpaal deels worden teruggedraaid. Het gaat de partij dan vooral om de exploitatiesubsidie voor het theater.

‘Het is onmogelijk om zonder subsidie op de exploitatie van een theater quitte te draaien. Kunnen we dat van De Meerpaal vragen? Het probleem van jaarlijkse tekorten op de theateractiviteiten blijft zo bestaan,’ zei Paul Vermast dinsdag.

In 2012 werd er 250.000 euro per jaar gekort op de subsidie voor De Meerpaal. GroenLinks overweegt om in november bij de besluitvorming over de begroting van de gemeente met een voorstel te komen om die bezuiniging voor 50.000 euro terug te draaien. Dat is het bedrag dat men voorheen kreeg voor de exploitatie van het theater. ‘Het hebben van een theater in een gemeente is belangrijk voor de inwoners en voor het vestigingsklimaat.’