Lelystad gaat de strijd aan met overgewicht onder jongeren

Lelystad - Meerdere partijen in Lelystad gaan samenwerken om overgewicht onder jongeren van 12 tot 19 jaar aan te pakken. Het project Skills4Life ging afgelopen woensdag van start.

Sportbedrijf Lelystad, Scholengemeenschap Lelystad, GGD Flevoland, KernGezond en CrossFit Lelystad zijn de vijf initiatiefnemers van deze sportimpuls met als doel om bij jongeren van 12 tot 19 jaar een gedragsverandering tot stand te brengen op het gebied van voeding en beweging en om hun sociaal-emotionele ontwikkeling te verbeteren. Patrick Boelhouwer, sportwijkwerker en projectleider, legt uit: 'Uit GGD-onderzoek blijkt dat het percentage jongeren met overgewicht in Lelystad (21%) hoger is dan het Flevolands gemiddelde (18%). Het project Skills4Life richt zich op jongeren in heel Lelystad, maar de locatie van uitvoering vindt plaats tussen twee wijken die het hoogst scoren op het percentage overgewicht'.

Wethouder Nelly den Os beaamt dit en vult aan: 'Sporten en bewegen draagt bij aan een gezond lichaam, maar daarnaast is het aanpassen van het voedingspatroon en het veranderen van gedrag nodig om tot een gezonde leefstijl te komen'.

Samenwerkingspartners

'Samen met lokale partners slaan we de handen ineen om Lelystadse jongeren te helpen in beweging te komen en hun voedingspatroon te verbeteren', vertelt Patrick. De samenwerkingspartners zijn ISG Arcus, SG De Rietlanden, Aeres VMBO, MBO College Lelystad, Warrior Academy Lelystad, Welzijn Lelystad, Stichting Jongerenwerk Lelystad en Sportservice Flevoland. De partners zorgen voor een integrale aanpak en maken de keten rondom jongeren met overgewicht sluitend. 

Gedurende het programma wordt toegewerkt naar borging en continuïteit op het gebied van aanbod, samenwerking, kennis en financiën. Patrick: 'Ook na de twee jaar dat we dit project mogen gaan uitvoeren, willen we deze doelgroep blijven helpen. We moeten gezamenlijk gaan kijken hoe we als organisaties deze impuls kunnen voortzetten zonder de financiële hulp'.

Werven van jongeren

Skills4Life is een integraal programma voor jongeren tussen de 12 en de 19 jaar met overgewicht. Het doel van dit programma is om gedragsverandering bij jongeren met overgewicht te bewerkstelligen, waarbij er een verbetering van de leefstijl (met betrekking tot het voeding- en beweeggedrag van de jongeren) plaatsvindt. Er wordt daarom sterk ingezet op het veranderen van gedachten en gedrag met betrekking tot leefstijl en het zoeken van mogelijkheden voor sport of beweging in de buurt en de sociaal-maatschappelijke context. 'Na de herfstvakantie gaan wij beginnen met het werven van jongeren die geholpen willen worden bij hun overgewicht', vertelt Patrick tot slot.