Eerste Zuiderzeebank komt in Waterloopbos

Marknesse - In het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen werd woensdag het Zuiderzeeplan lanceert, dat zich richt op het tonen van de Afsluitdijk en nieuwe polders in het IJsselmeer als erfgoed aan recreanten en toeristen. Het moet permanent onder de aandacht.

De viering van 100 jaar Zuiderzeewet vormt de aanleiding om het wereldberoemde Zuiderzeeproject permanent onder de aandacht te brengen. Bij plekken die al veel publiek trekken, zoals het Waterloopbos in de Noordoostpolder, komen Zuiderzeebanken. Daar wordt het verhaal verteld van de uitvoering ervan en worden de bewoners van het gebied en natuurlijk toeristen en recreanten verleid tot ontdekking van het hele gebied.

‘Een ontzettend leuk project dat de steun van iedereen verdient’, zei directeur Marjon Kaper van de ANWB bij de overhandiging van een prijs voor het project woensdag in het Zuiderzeemuseum. Flevolandse leden van de ANWB kenden deze prijs aan dit project toe. Bij het bureau van Cornelis Lely, een nieuwe aanwinst van het museum, ondertekende een aantal partijen de eerste samenwerkingsovereenkomsten.

Afsluitdijk

Het project is getiteld ‘Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst’, de bekende leus bij het monument op de Afsluitdijk. Historicus dr. Willem Van der Ham: ‘Het is een prachtige en inspirerende spreuk. Er is een zeer bijzonder gebied ontstaan in een landschap dat al rijk is aan erfgoed en imposante landschappen. De waarde en schoonheid ervan gaan we op een bijzondere manier onder de aandacht brengen. Verleden, heden en toekomst worden verbonden. Het is bovendien een bijzondere contrastrijk landschap, het oude land met sporen van het nieuwe en het nieuwe land met sporen van het oude. De afgelopen honderd jaar is gebleken hoe dynamisch het is. Dat zal ook in de toekomst blijken.’

‘We kunnen nu de Waterbouw als eerste thema gaan uitwerken’, zegt historicus Willem van der Ham, de leider van dit project. ‘We gaan ook snel werken aan de eerste banken’. Die eerste banken zullen komen bij het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen en het Waterloopbos in de Noordoostpolder.

Waterloopbos

Het initiatief gaat uit van de provincie Flevoland. Aan Van der Ham, onder meer bekend als biograaf van Cornelis Lely, werd gevraagd een plan te maken en er partijen uit het hele gebied bij te betrekken. ‘Dat gaat al aardig lukken’, zegt Van der Ham. Het Zuiderzeemuseum, Natuurmonumenten, ANWB en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tekenden de eerste samenwerkingsovereenkomsten. ‘Met een aantal andere zijn we al ver gevorderd.’