Winkelcentrum Suydersee moet kleiner en compacter

Dronten - Winkelcentrum Suydersee moet kleiner en compacter worden gemaakt. Detailhandel aan De Noord zou verplaatst moeten worden naar elders. Dat zijn enkele van de zaken die in de ‘Retailvisie’ staan, die wethouder Irene Korting donderdag heeft gepresenteerd.

Die visie is tot stand gekomen na overleg met allerlei stakeholders, zoals de ondernemers en eigenaren van vastgoed in de centra van Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. ‘En het gaat om een visie. Als de gemeenteraad hiermee instemt, moet dit vervolgens worden uitgewerkt in concrete uitvoeringsplannen,’ zegt de wethouder.

Noodzaak

De noodzaak voor de visie is in ieder geval duidelijk: winkelcentra hebben het moeilijk. Dronten heeft te maken met inwoners die liever gaan winkelen in Zwolle, Lelystad of Harderwijk, of via internet bestellen. Daarnaast heeft Dronten te maken met een bovengemiddelde vergrijzing. Om de huidige en toekomstige leegstand in de centra het hoofd te bieden, was het nodig met een nieuwe retailvisie te komen.

Maatregelen

In winkelcentrum Suydersee betreffen de meest opvallende maatregelen de eventuele verplaatsing van winkels. In het ‘kernwinkelgebied’ moet worden ingezet op winkels en winkelondersteunende horeca, zoals lunchrooms en koffiezaken. Dat betekent dat detailhandel aan De Rede en de Kop van het Ruim, tussen Suydersee en de Schouwstraat, een plekje binnen het winkelrondje zouden moeten krijgen.

Voor De Rede blijft er dan ruimte over voor ‘doelgerichte voorzieningen en dienstverleners’, zoals restaurants, makelaars, zorgverleners, rijwielzaken, een bank of de notaris en dergelijke. Om winkels die nu nog aan De Rede en de Kop van het Ruim zitten te verleiden te verhuizen, zouden er gesprekken moeten worden gevoerd met de ondernemers en denkt de gemeente aan een ‘verplaatsings- of transformatiefonds’, om winkeliers financieel te ondersteunen bij een verhuizing. ‘Daar zijn de betrokkenen eerst zelf aan zet,’ zegt de wethouder. Pas in een eventueel vervolg kan worden gekeken of de gemeente daar ook financieel aan zou moeten bijdragen.

Voor de Kop van het Ruim, dat dan leeg zou komen te staan, rest dan een scenario waarbij de lege panden worden gesloopt om ruimte te bieden aan parkeren, of sloop en nieuwbouw voor bijvoorbeeld horeca.

De Noord

Detailhandel die nu nog aan De Noord zit, zou daar op termijn ook moeten verdwijnen. In de visie wordt die detailhandel, veelal grotere winkelbedrijven op tuin-, doe-het-zelf- en meubelgebied, geconcentreerd in de ‘Business Zone Delta’. Voor De Noord resten dan functies als kantoren, kleinschalige voorzieningen, woningen en appartementen.  

De dorpen

Ook de winkelcentra in de dorpen krijgen aandacht in de retailvisie. Er zou daar in ieder geval geïnvesteerd moeten worden in de infrastructuur, zoals parkeerplaatsen. Daarnaast moet in Swifterbant en Biddinghuizen vooral behouden blijven wat er nu is, waarbij voor Swifterbant wel een mogelijk probleem dreigt door het feit dat de twee supermarkten daar allebei ‘full service’ zijn en dus niet complementair. Dat is in Biddinghuizen anders, met een full-service supermarkt en een discounter.

Door ook meer andere functies toe te staan in de centra in beide dorpen, zoals bijvoorbeeld sportscholen en fitnesscentra, en detailhandel buiten de centra niet toe te staan, zouden de centra in beide dorpen de toekomst in moeten.

Lidl Dronten-West

Overigens ziet de retailvisie ook ruimte voor een nieuwe supermarkt in Dronten-West, waar de Lidl al een concreet plan heeft die op de zegen van de wethouder kan rekenen. ‘Voorwaarde is wel dat die supermarkt niet groter wordt dan 1.200 m2 en dat er appartementen bij worden gebouwd.’ De ondernemersvereniging van Suydersee keerde zich eerder tegen de komst van een Lidl in West, waarop bewoners een handtekeningactie startten en 800 handtekeningen inzamelden vóór de komst van de Lidl. ‘Overigens is de Albert Heijn in Dronten-West ook niet tegen de komst van de Lidl, omdat men denkt dat die twee elkaar kunnen versterken,’ zegt wethouder Korting.  

Blurring

Tot slot ziet de visie ook ruimte voor ‘blurring’: mengvormen tussen detailhandel en horeca, waarbij er af en toe bijvoorbeeld ook een wijntje kan worden geschonken en verkocht in een boekwinkel.

Ook afhaalpunten van webwinkels zouden een plek moeten krijgen in de centra, niet daar buiten. Voor wat betreft boerderijwinkels moet er een duidelijke band zijn met een agrarisch bedrijf en gelden regels ten opzichte van de maximale grootte.

De gemeenteraad buigt zich binnenkort over de retailvisie.