Column Hans Engelvaart
Door Hans Engelvaart

Positieve initiatieven

Je komt ze overal tegen, mensen die echt iets toevoegen aan de samenleving. Burgerparticipatie of burgerinitiatief noemen ze dat. De mooiste initiatieven zijn die waar mensen zonder financiële prikkels of richtinggevende ideeën van de overheid zelf aan iets beginnen en het in stand houden.

Zo’n initiatief kwam ik tegen toen ik op de fiets bij de oude Dronterweg belandde, achter wijk De Fazant. Middenin de grasstrook stond oud-docent van het Ichthus College en imker Harry Polinder een stuk grond om te spitten. Er moesten rijk bloeiende vaste planten komen met daaromheen éénjarige bloemen en dat alles voor bijen waarvoor de kasten binnenkort geplaatst gaan worden.

Nieuwe locatie

Nu is het in verband met de bestuiving van gewassen belangrijk gebleken dat er bijenvolken blijven bestaan, omdat daar veel van onze voedselvoorziening van afhangt. Ook voor de bevruchting van andere bomen en struiken zijn bijen belangrijk. De ruimte bij de huidige locatie in Dronten-Zuid met bijenkasten raakte te vol, zodat naar deze nieuwe locatie is uitgeweken na toestemming van de gemeente.

Keihard aan het werk

Na eerst met de buurt in gesprek te zijn gegaan is Harry Polinder keihard aan het werk gegaan, waarbij hij stuitte op bouwafval van het nieuwe bejaardencentrum De Ark Regenboog. Dat heeft een voordeel omdat de grond veel schraler is dan de vette polderklei en daarmee geschikt voor bloeiende planten. Er is ruimte zat voor de bijenvolken omdat de bijen in een straal van drie kilometer hun nectar verzamelen.

Historische plek

De plek is zeker historisch te noemen, want naast de tuin liggen het oudste stukje Dronter bestrating en het oudste stukje dorpsbos. Er zijn ook plannen het fietspad door te trekken over het oude bospad wat dan uitkomt op de Wissel. Hopelijk steunt de gemeente ook dit initiatief, want hierdoor wordt er een stuk oude Dronter cultuur hersteld door initiatiefvolle Drontenaren.