Nieuwe plannen lossen fileprobleem bij Roggebot op

Dronten / Kampen - De provincies Flevoland en Overijssel hebben besloten de huidige weg met de rotonde bij de Roggebotsluis tussen het Vossemeer en het Drontermeer te vervangen door nieuwe infrastructuur met gescheiden oplossingen voor het langzaam en snel verkeer. De plannen liggen vanaf 15 oktober tot en met 25 november ter inzage.

De Roggebotsluis zal verdwijnen. De doorgang voor het scheepvaartverkeer wordt hierdoor een stuk breder en er komt een nieuwe brug met beweegbare klep en een grotere doorvaarhoogte. De werkzaamheden starten in 2020. Het gehele project is eind 2022 gereed.

N307 krijgt compleet andere aanblik

De N307 volgt straks nog steeds de lijn waarop de weg nu ligt, maar krijgt een compleet andere aanblik. Er komen gescheiden parallelwegen en ongelijkvloerse kruisingen. De in noord-zuidrichting kruisende N306 van Ketelhaven naar Elburg komt straks niet meer uit op de rotonde bij de sluis, maar wordt met op- en afritten aangesloten op de N307.

Met het verwijderen van de Roggebotsluis, de huidige brug en de huidige waterkering verdwijnt de scheiding tussen het Vossemeer en het Drontermeer. Het water kan zo vrij doorstromen. Ook komt er een nieuwe brug waar schepen tot 7 meter hoogte onderdoor kunnen varen. Op deze brug hebben het autoverkeer, het landbouw- en bestemmingsverkeer en fietsers elk een eigen rijbaan. De brug is daarnaast breed genoeg om eventueel in de toekomst de autoweg uit te breiden van één naar twee rijstroken in beide richtingen.

Verbetering doorstroming en waterveiligheid

Bert Boerman, gedeputeerde provincie Overijssel: 'Met de verbetering van de N307 tussen Roggebot en Kampen lossen we op dit deel van de weg samen met de provincie Flevoland het fileprobleem op. De nieuwe, hogere brug over het Drontermeer zorgt straks dat het verkeer minder vaak stilstaat voor de brug. Daarnaast vind ik het bijzonder dat we met het verwijderen van de Roggebotsluis het laatste Ruimte voor de Rivier project in Nederland afronden. Een belangrijke mijlpaal voor de bescherming van de IJsseldelta tegen overstromingen'.

[De tekst gaat verder na de afbeelding]

 

Oplossing voor fileprobleem

Jan de Reus, gedeputeerde provincie Flevoland: 'Met name rond spitstijd staat het verkeer in de file bij de rotonde tussen de N307 en N306. Het nieuwe ontwerp biedt een mooie oplossing voor dit probleem. Met het scheiden van de diverse verkeersstromen bereiken we dat fietsers, ander langzaam verkeer en het doorgaande snelverkeer op dit traject zo min mogelijk hinder van elkaar ondervinden en vlot en veilig door kunnen rijden. De veel betere doorstroming maakt van een rit langs een vervelend verkeersknelpunt straks een soepele en veilige rit tussen Dronten en Kampen'.

Inloopbijeenkomst op 29 oktober

Op maandag 29 oktober 2018 is iedereen die meer wil weten over de plannen, tussen 16.00 en 20.00 uur, van harte welkom op de inloopbijeenkomst in het Ichthus College VIA, Flevoweg 68 in Kampen. Medewerkers van de provincie Overijssel en Flevoland zijn aanwezig om bij vragen een toelichting te geven op het ontwerpplan. Geïnteresseerden kunnen ook de 3D-visualisaties van de ontwerpen bekijken. 

Ter inzage

Geïnteresseerden kunnen het Ontwerp Plan in Hoofdlijnen voor de N307 Roggebot – Kampen inzien van 15 oktober tot en met 26 november 2018. De stukken liggen ter inzage in het provinciehuis in Zwolle en Lelystad en het gemeentehuizen van Kampen en Dronten. Vanaf 15 oktober is het Ontwerp Plan in Hoofdlijnen ook te downloaden via de website www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl/n307.