Heemschut: 'Erfgoedbeleid provincie Flevoland kan beter'

Flevoland - Erfgoedbeleid op provinciaal niveau in Flevoland wordt te beperkt opgepakt. Daarbij krijgen initiatieven vaak geen vervolg. Dat schrijft Erfgoedvereniging Heemschut/Heemschut Flevoland in de notitie 'Flevolands erfgoed: meer dan Urk en Schokland'.

De erfgoedvereniging heeft deze notitie aangeboden aan de fractievoorzitters in Provinciale Staten van Flevoland.

Ook wordt geconstateerd dat op beroepsmatig niveau een beperkte kennis en capaciteit aanwezig is ten aanzien van het Flevolandse erfgoed. Als het om geldelijke bestedingen gaat, is Flevoland als provincie de absolute hekkensluiter. 

Erfgoedvereniging Heemschut/Heemschut Flevoland bepleit meer aandacht voor erfgoed en hoopt op aandacht in de komende verkiezingscampagne voor het onderwerp. 'Er zijn veel kansen: de waarde van erfgoed wordt breed erkend, er is meer erfgoed in Flevoland dan menigeen weet en het belang van het erfgoed reikt verder dan alleen de cultuurhistorie'.