Uitkomst onderzoek: inwoners Dronten willen daadkrachtige burgemeester

Dronten - Inwoners van de gemeente Dronten willen een daadkrachtige en ondernemende burgemeester die enthousiast aan de slag wil met Dronten. Dit blijkt uit een enquête die de gemeenteraad heeft gehouden onder inwoners.

Als onderdeel van de zoektocht naar de opvolger van burgemeester Aat de Jonge, die per 1 november met pensioen gaat, heeft de gemeenteraad inwoners in een enquête gevraagd naar welk type persoon gezocht moet worden. Veel inwoners hebben aan dit verzoek gehoor gegeven.

Voorzitter van de vertrouwenscommissie i.o. Paul Vermast is blij met alle reacties: 'We willen allereerst al die inwoners bedanken die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen. De respons is boven verwachting goed! Wij gaan nu verder met de procedure. De vertrouwenscommissie gaat met de informatie uit het onderzoek aan de slag om een profielschets op te stellen. Deze wordt in een extra raadsvergadering op 1 november aangeboden aan de Commissaris van de Koning'.

Draagvlak, informele houding en daadkrachtig

In totaal zijn er tien stellingen aan inwoners voorgelegd, waarmee zij konden aangeven wat zij belangrijke eigenschappen vinden voor hun nieuwe burgemeester. Op hoofdlijnen kwam hieruit dat inwoners van Dronten het belangrijk vinden dat de nieuwe burgemeester draagvlak organiseert. Over deze stelling zijn deelnemers het meest uitgesproken. Daarnaast zoeken Drontenaren een burgemeester die ervaring heeft vanuit de samenleving en het bedrijfsleven. Daar past volgens hen een informele houding bij. Ook vinden inwoners het belangrijk dat de nieuwe burgemeester optreedt als burgervader/-moeder en prioriteit geeft aan het versterken van de gemeente zelf.

Grenzen bewaken of opzoeken?

Op de andere stellingen was er meer verdeeldheid onder de inwoners. Zo vindt men het lastig om een keuze te maken of de nieuwe burgemeester grenzen moet bewaken of juist op moet zoeken. De resultaten laten ook zien dat inwoners verschillen van mening over de vraag of de burgemeester ervaren of juist ambitieus moet zijn.

In totaal hebben 1.271 respondenten hun mening gegeven.