Fietspad Larserdreef wordt snelfietsroute

Lelystad - Het fietspad langs de Larserdreef in Lelystad gaat vanaf komende maandag op de schop. Het deel vanaf de rotonde Zuigerplasdreef tot het Shell-benzinestation aan het Larserpad wordt aangepast tot snelfietsroute, onder andere geschikt voor e-bikes.

Fietspad wordt afgesloten

Dit gedeelte van het fietspad is onderdeel van de snelfietsverbinding tussen station Lelystad en Lelystad Airport. Om het werk goed uit te kunnen voeren wordt het fietspad vanaf de Valkendreef tot het benzinestation afgesloten voor doorgaand (brom)fietsverkeer. De winkels van Palazzo blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor alle verkeer.

Het bestaande asfalt wordt op dit deel vervangen door een rood betonnen fietspad en wordt verbreed naar 3,50 meter. De verbreding is nodig vanwege een verwachte toename van het (brom)fietsverkeer door de ontwikkeling van het vliegveld en de bedrijventerreinen. De aanpassingen zorgen ook voor een verbetering van de verkeersveiligheid, fietscomfort en herkenbaarheid en geeft invulling aan het raadsprogrammaonderdeel ‘veilige fietsstad’.

Snelfietsroute

De snelfietsroute loopt van station Lelystad naar Lelystad Airport en is herkenbaar aan de rode verharding (beton of asfalt) en een breedte van 3,50 meter. In verband met gepland groot onderhoud aan het fietspad langs de Larserdreef wordt dit deel nu reeds conform deze eisen uitgevoerd. De snelfietsroute maakt deel uit van het door de gemeenteraad vastgestelde hoofdfietsnetwerk. Het Rijk draagt financieel bij om het fietsgebruik richting de bedrijventerreinen en Lelystad Airport te stimuleren.

Omleiding

Fietsers en bromfietsers worden omgeleid via de Zuidbrug, Voorstraatbrug, Ketelmeerstraat, Zaanstraat en het (brom)fietspad langs de Oostranddreef, onder de Larserdreef door (en vice versa). De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. Fietsers moeten rekening houden met gemiddeld 5 minuten extra fietstijd.

Als de uitvoering volgens planning verloopt en het weer meezit, dan zijn alle werkzaamheden half november afgerond.