Rijke schakering van ideeën op immer groeiende motiemarkt

Lelystad – De motiemarkt is een doorslaand succes. Dinsdag vod er voor de derde keer een markt plaats in het Stadhuis, waar inwoners en instellingen een idee presenteerden, in de hoop dat gemeenteraadsleden dat idee adopteren en in de gemeenteraad indienen. Er was een recordaantal van veertig moties ingediend, en dat hadden er nog veel meer kunnen zijn.

Het was wederom een rijke schakering aan onderwerpen dat voor de raadsleden voorbijtrok. Of beter gezegd: waar de raadsleden aan voorbij trokken. Elk idee had een eigen tafel, waar raadsleden konden aanschuiven om er meer over te horen.

Ideeën

Zo is er het idee om langs de Tulpenroute, een groeiend publieksevenement, een aantal liefst verplaatsbare bankjes te plaatsen en picknickplaatsen te creëren. Er zouden in Lelystad belevings- en thematuinen moeten komen, met theehuis, zoals een vlindertuin, beeldentuin, bloemen- en plantentuin. Voor ontmoeting, maar ook om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt er te laten werken als zij dat willen. ‘Het idee is ook om aparte plekken te creëren voor het neerzetten van een urn van iemand die in het leven hart had voor deze thema’s.’

Een andere groep wil een totaalverbod op de verkoop van consumentenvuurwerk en het afsteken hiervan door particulieren. In de Botter wordt een buurthonk gemist. Het oog is gevallen op de leegstaande fietsenwinkel in het winkelcentrum, zodat die kan worden gebruikt om voor de Botter, Tjalk en Schoener een ontmoetingsplaats te vormen voor jongeren, ouders en eenzame ouders. Met nog een ander aardig idee: een tijdelijke opvang van kinderen voor ouders die boodschappen doen.

[De tekst gaat verder na de foto]

 

Nog meer ideeën

Het Respijthuis zou graag zien dat er in Lelystad een potje komt voor mensen die gebruik willen maken van de voorziening, maar geen geld hebben voor de eigen bijdrage. Er zou een senioren zomerschool moeten komen in Lelystad, voor recreatieve, educatieve en culturele activiteiten voor ouderen. Met een app moeten alle wandel- en fietsroutes in Lelystad worden verzameld en met elkaar verbonden, zodat er voor iedere wandelaar of fietser een aantrekkelijke route kan worden gevonden. Er moeten in het Stadshart twee windmolens worden geplaatst. Er moet een format komen voor het feestelijk vieren van 5 mei, met name voor kinderen, dat vervolgens in elke wijk die dat wil kan worden uitgerold.

De rotondes in Lelystad moeten worden voorzien van kunst en bijvoorbeeld middels een adoptieplan worden onderhouden door bewoners of bedrijven. Er moet een fysieke plek komen voor jongeren, een zogenaamde ‘urban village’, waar sport, creativiteit, talent en ontwikkeling centraal staan. Op het veld bij de Archipel moet een Kinder-Koningsmarkt komen, het Woldpark moet een breed voetpad krijgen richting het Stadshart, de verkeersveiligheid rond de Boeierschool moet worden verbeterd, de Spettertuin moet worden opgeknapt, er moet een wedstrijd worden uitgeschreven voor de groepen zeven en acht in het basisonderwijs over het opwekken van wind- en zonne-energie, er moeten pak & plakactiviteiten worden georganiseerd voor alle leeftijden, Lelystad moet een officiële opstelplaats krijgen voor campers, met voorzieningen, de dreven moeten optisch smaller worden gemaakt, zodat er minder (te) hard wordt gereden, er moet een vakantiespel komen voor Lelystedelingen in de laatste week van de zomervakantie en de kassa bij Corneel moet een overkapping krijgen, zodat mensen daar niet meer in de regen staan. En Lelystad moet een buurtwacht krijgen, waarbij een gemeentelijke investering in hesjes en portofoons wordt gewaardeerd.

[De tekst gaat verder na de foto]

 

Rijke schakering

Werkelijk, het is een greep. Bij sommige voorstellen vraag je je af of dat niet al gebeurt. Zo was er het voorstel van de Marker Wadden een toeristische attractie te maken, met onder andere een bootverbinding en verbinding met andere musea en attracties, maar daar wordt toch al aan gewerkt? Het ene idee, zoals het oprichten van een Zeekadettenkorps in Lelystad, vraagt om een eenmalige startsubsidie, terwijl het andere idee, zoals het buurthonk in de Botter, structureel geld lijkt nodig te hebben. Het ene idee draait om een nieuw initiatief, zoals een kerstavondviering op het Stadhuisplein met glühwein, warme chocomel, een ijsbaan, hapjes, lichtjes en muziek, terwijl een andere motie vraagt om voortzetting van iets dat er al is.

Wat dat laatste betreft was de motie om ook in 2019 een Lichtjesparade te houden in het Stadsg=hart een vreemde eend in de bijt. De motiemarkt is er toch om nieuwe ideeën te stimuleren, om bewoners enthousiast te maken de politiek daarvoor te enthousiasmeren. De motiemarkt is er niet om jaarlijks terugkerende activiteiten te sponsoren. Bovendien ligt er voor de Lichtjesparade een mooie taak voor de nieuwe ondernemersvereniging Hart van Lelystad.

Politiek aan zet

Maar goed, het gaat er niet om wat de schrijver van dit artikel vindt, het gaat erom wat de politiek ermee doet. Dat zal de komende tijd blijken, als voorstellen wel of niet worden ingebracht tijdens raadsvergaderingen. Er is in ieder geval een budget van 150.000 euro om voorstellen op weg te helpen en werkelijkheid te laten worden.

De enthousiastelingen op de motiemarkt hopen natuurlijk wel dat hun idee wordt opgepikt, maar zijn ook blij met de aandacht die ze krijgen. ‘Ik weet niet of dit een succes gaat worden, maar ik heb in ieder geval heel wat raadsleden gehad die naar mijn verhaal hebben geluisterd,’ zei de één. ‘Ik heb geen idee hoe dit werkt, maar ik dacht: laat ik het eens proberen,' zei de ander. Het leverde in ieder geval weer een bruisende avond op in het Stadhuis, en dat is ook mooi, want gemeenteraadsvergaderingen zijn over het algemeen weinig bruisend. Maar ook die krijgen een impuls door de motiemarkt. Wordt vervolgd…

Lees hier alle ideeën.