Vitree zoekt pleegouders in Flevoland

Lelystad - Vitree zoekt in Flevoland pleegouders die voor korte of langere tijd de opvoeding en verzorging op zich willen nemen van een kind tussen 0 en 18 dat niet meer thuis kan wonen.

Op maandag 15 oktober om 20.00 uur wordt er een informatieavond gehouden in Lelystad. Tijdens deze avond wordt informatie gegeven over diverse vormen van pleegzorg, zoals langdurige pleegzorg en crisis pleegzorg. Een ervaren pleegouder vertelt over haar praktijkervaringen. Ook wordt uitleg gegeven over het traject om pleegouder te worden. Er is gelegenheid om vragen te stellen.

Het bijwonen van de avond is gratis. Aanmelden kan via www.vitree.nl/voor-pleegouders of per e-mail (pleegzorg@vitree.nl). Informatie per post ontvangen kan ook.