Stella Maris geeft concert in Agora

Lelystad - Oratoriumkoor Stella Maris geeft zaterdag 13 oktober een concert in het Agora Theater in Lelystad. Er worden muziekstukken van Mendelssohn en Schubert ten gehore gebracht.

Deze componisten waren tijdgenoten van elkaar aan het eind van de achttiende en begin van de negentiende eeuw. De stukken vormen samen avondvullend programma.

Professionele solisten

Er wordt medewerking verleend door professionele solisten en het Nederlands Begeleidingsorkest. De leiding is in handen van Henk Trommel.

Op het programma staan de Psalmcantates 95 en 115 van Mendelssohn en de Mis in Es van Schubert. Mendelssohn beschouwde Psalm 95, die hij gecomponeerd had rond zijn dertigste levensjaar, als een van zijn beste werken. De Mis in Es is Schuberts beroemdste muziekstuk geworden. Hij componeerde deze muziek kort voordat hij op dertigjarige leeftijd overleed.

Gouden jubileum

Stella Maris hoopt volgend jaar haar gouden jubileum te vieren en is daarmee een van de oudste koren van Lelystad.