Column Hans Engelvaart
Door Hans Engelvaart

Meer bewegen

Het VUMC kwam met een onderzoek over het onvoldoende bewegen van kinderen. Onze jeugd lijdt aan welvaartsziekten, wordt klunziger, heeft overgewicht, niet de juiste motorische vaardigheden en is ook minder sociaal vaardig omdat ze wegduikt achter mobiel of iPad.

Herkenbaar? Het advies: bewegen is net zo belangrijk als rekenen en taal. Sterker nog: bij voldoende beweging gaan die vakken ook beter. Het extra bewegen kan op allerlei manieren: meer gymuren, beweegactiviteiten in de pauze en ook na school meer beweegspelletjes.

Proppenschieter

Eén aanbeveling viel me in het bijzonder op. Kinderen kunnen tijdens de rekenles sommetjes maken door ballen of proppen papier te gooien. Dan denk ik: arme leerkrachten. Zelf had ik eens tijdens een practicum een proppenschieter gemaakt. Zelden werd een instructie zo snel gevolgd en was er binnen no time een proppengevecht gaande, waarbij zelfs de leerkracht achter zijn kabinet moest wegduiken.

Buiten spelen

Nog verder terugdenkend deden we inderdaad veel meer spelletjes buiten. Blikkietrap, bordjetik en zelfs honkbal. Niet voor te stellen in een Amsterdamse straat, maar we deden het wel. Ook voetbalden we veel op straat. Hele competities speelden we nadat de partijen gekozen werden door het zogenaamde poten (hele, halve en teentje). Lantarenpalen of putten waren de doelen.

Er is denk ik veel veranderd. De jeugd sport of speelt duidelijk minder en het is dus waardevol dat ook sportclubs ondersteund worden om kinderen te laten spelen en trainen. Sporten op school kan gegeven worden door buurtsportcoaches en vakleerkrachten; het bewegen mag alleen door gediplomeerde mensen worden gegeven. Zo mag bondscoach Ronald Koeman bijvoorbeeld geen beweegles geven, ondanks zijn trainersdiploma’s; voor beweegles heb je een apart papiertje nodig. Wat dat betreft is er nog wat beweging nodig in de regeltjes.