Meerpaal weet zuinig te acteren

Dronten – De Meerpaal heeft vorig jaar fors geld overgehouden op de verstrekte subsidie. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 450.000 euro. Dat betekent dat een deel daarvan terug wordt betaald aan de gemeente, maar dat er ook ruimte is om een reserve te vormen. Dat heeft wethouder Ton van Amerongen donderdag bekend gemaakt.

Het bedrag dat terugvloeit in de gemeentekas is ruim 224.000 euro. Het meeste geld is overgehouden op de zogenaamde vrijval van de btw-reservering, die niet was meegenomen in bij de subsidieaanvraag en de daarbij behorende begroting voor 2017. Daarnaast is De Meerpaal gewoon zuinig geweest bij het uitvoeren van de welzijnsactiviteiten.

Verlies

Op één onderdeel wordt nog wel steeds verlies geleden: ‘events’. De Meerpaal komt structureel geld tekort als het gaat om de horeca, de bioscoop en het theater. Die activiteiten zijn niet kostendekkend te krijgen. ‘Voor wat betreft het theater zijn er al wel belangrijke stappen gezet, want het tekort is minder groot dan voorgaande jaren,’ zegt de wethouder.

Scenario’s

Om De Meerpaal daarbij tegemoet te komen, heeft het college besloten nog één keer toe te staan dat een bedrag, te weten 45.000 euro, van het positieve resultaat te toe te voegen aan de algemene reserve commerciële activiteiten, die een negatief vermogen had. Daarmee staat die reserve nu op nul. Daarnaast mag De Meerpaal 100.000 euro van het overgehouden bedrag in een bestemmingsreserve stoppen om de komende vijf jaar eventuele tekorten op de theateractiviteiten mee te dekken.

Laatste keer

‘Het is de laatste keer dat men geld dat men heeft overgehouden op de verstrekte subsidie voor het welzijnswerk mag inzetten om tekorten op verlieslijdende commerciële activiteiten te dekken,’ zegt Van Amerongen. De gemeente denkt samen met De Meerpaal na over scenario’s om te komen tot een betere theater- en bioscoopexploitatie en wellicht de inkomsten uit andere commerciële activiteiten te verhogen. ‘Dat is natuurlijk een verantwoordelijkheid van De Meerpaal zelf, maar we denken graag mee.’ De resultaten daarvan worden begin volgend jaar verwacht.