Marktpartij wil glasvezel in oostelijk en zuidelijk Flevoland zonder subsidie aanleggen

Lelystad - Twee marktpartijen hebben aangegeven een vraagbundeling te willen starten voor de aanleg van glasvezel in oostelijk en zuidelijk Flevoland zonder overheidssubsidie. Een van deze marktpartijen wil de aanleg van glasvezel zelfstandig, zonder subsidie, realiseren. Dit betekent dat de provincie deze claim honoreert.

Gedeputeerde Michiel Rijsberman: ‘De marktpartijen gaan nu aan de slag. De projectgroep ‘Snel internet’ heeft aangegeven de bewoners van het buitengebied bij elkaar te willen brengen en ik heb alle vertrouwen dat zij dat goed doet’.

Hoge aanlegkosten

De provincie Flevoland vindt het heel belangrijk dat het buitengebied van oostelijk en zuidelijk Flevoland een snelle internetverbinding krijgt. Hiervoor is een subsidiebedrag gereserveerd. De subsidie is bedoeld als een extra bijdrage vanwege de verwachte hoge aanlegkosten in het gebied. De provincie is voor de subsidie gebonden aan wettelijke voorwaarden. Eén van deze voorwaarden is dat er geen marktpartijen zijn die de aanleg zelfstandig en dus zonder subsidie willen doen. De provincie heeft marktpartijen gesproken en om informatie gevraagd. Eén marktpartij heeft de intentie uitgesproken om een glasvezelnetwerk zelfstandig, zonder subsidie aan te leggen. Hiermee is de uitvoering van de aanleg van glasvezel in de handen van de markt en mag de provincie geen subsidie beschikbaar stellen.

Vertrouwen in proces

Het afgelopen jaar heeft de provincie goed samengewerkt met de projectgroep ‘Snel internet’. Hierin hebben LTO en zes inwoners vanuit het gebied zitting. De provincie heeft er alle vertrouwen in dat zij in staat zijn om met marktpartijen goede afspraken te maken over de vraagbundeling en de aanleg van glasvezel in het gebied.