Grote grazers in Oostvaardersplassen krijgen 'schuileilanden'

Lelystad - Staatsbosbeheer gaat op de hogere gebieden in het grazige deel van de Oostvaardersplassen een twintigtal begroeide 'eilanden' met bomen en struiken aanleggen. Deze gaan dienen als beschuttingsgebied voor de grote grazers.

De aanleg van 300 hectare beschuttingsgebied voor de grote grazers gebeurt in opdracht van de provincie Flevoland. De dieren krijgen zo meer plekken om te kunnen schuilen tegen koude wind en storm.

Boswachter Hans-Erik Kuypers legt in zijn blog uit hoe de eilanden eruit gaan zien: 'De eilanden variëren in grootte tussen de 3 hectare en de 30 hectare en ze worden beplant met inheemse struiken en een aantal bomen per gebied. Er is voor boomsoorten gekozen die (na enige jaren) bestand zijn tegen begrazing zijn zoals berk en eik. Het gaat om grote hoeveelheden plantmateriaal. We zijn dus afhankelijk van wat er op de markt beschikbaar is voor de totale aanleg. Daarnaast zijn we sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, het aantal werkbare dagen dus. Daarom trekken we er drie jaar voor uit. Het werk begint dit najaar'.

[De tekst gaat verder na de tweet]

Aanleg kralen

De afgelopen jaren is Staatsbosbeheer in het kader van de in instandhouding en uitbreiding van beschuttingsgebied al  bezig geweest met de aanleg van zogenaamde kralen in de Driehoek (bij Lelystad) en het Oostvaardersbos (bij Almere Buiten). Kuypers: 'Het gaat hierbij dan om, door middel van takkenrillen omsloten gebiedjes (van een paar honderd vierkante meter tot een paar duizend vierkante meter) waarin doornige struiken en bomen zijn geplant. Door de wal van takken blijven de bomen en het struweel die eerste jaren beschermd tegen vraat. Als de doornige struiken goed tot ontwikkeling zijn gekomen dan nemen deze de beschermingsfunctie van de takkenrillen over'.

Rasters

De ‘eilanden’ zullen worden omrasterd, zodat de jonge aanplant niet wordt begraasd door de grote grazers en de gelegenheid krijgt om zich goed te ontwikkelen. Als de beplanting genoeg voorsprong heeft gekregen worden de rasters weer verwijderd.

Winteropenstelling

De jonge bomen en struiken bieden natuurlijk niet meteen alle gewenste beschutting. Daarom worden ook dit winterseizoen de beschuttingsgebieden aan de randen van de Oostvaarderplassen weer opengesteld voor de grazers. Ook in deze gebieden wordt met nieuwe aanplant verder gewerkt aan duurzame beschutting.