Politiek gaat akkoord met Windplan Groen

Dronten - De gemeenteraad van Dronten is donderdag akkoord gegaan met de plannen van Windplan Groen. De worsteling van de politiek met de plannen was echter voelbaar en hoorbaar.

De zorgen van de politiek betreffen vooral de zorgen van bewoners van Ketelhaven, die op een afstand van 900 meter windmolens krijgen in de buurt. Windplan Groen is een omvangrijk plan, dat voorziet in een groot aantal windturbines op het grondgebied van Dronten en Lelystad. De molens strekken zich uit van de Colijnweg tot aan de Vogelweg. ‘Het is het grootste windplan voor landgebonden windmolens in Nederland,’ zei wethouder Jaap Oosterveld.

Eerder akkoord

De gemeenteraad van Lelystad is al eerder akkoord gegaan, net als Provinciale Staten. Voor veel politieke partijen in Dronten bleek het een moeizamere worsteling, zeker nadat twee weken geleden een aantal bewoners van Ketelhaven hun zorgen uitspraken over de plannen. De molens komen weliswaar op minimaal 900 meter van de bebouwing te staan, twee keer zover als wettelijk is voorgeschreven, toch vrezen bewoners overlast.

Balans

Voor de ene partij resulteerde de worsteling in een stem voor de plannen, voor de andere partij sloeg de balans door naar de andere kant. VVD, CDA, Leefbaar Dronten, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA stemden voor de plannen. D66 en de SP stemden tegen.

‘Het risico is te groot dat als we niet akkoord gaan met de plannen, we de regie uit handen geven,’ zei Remco de Maaijer (VVD). De kans bestaat dan dat het Rijk de regie over neemt en de plannen doorvoert zoals ze er nu liggen. ‘We moeten onze verantwoordelijkheid nemen.’

Bij elkaar brengen

Dat neemt niet weg dat de politiek hoopt dat in de verdere planuitwerking Ketelhaven alsnog tegemoet kan worden gekomen, zoals eerder ook is gebeurd bij de windmolenplannen rond Swifterbant. ‘We hebben de wethouder op het hart gedrukt dat we echt moeten luisteren naar onze inwoners,’ zei Marianne Wiiteveen (ChristenUnie). En de wethouder heeft dat gehoord. We zullen ons best gaan doen om belangen die ogenschijnlijk tegenstrijdig zijn, bij elkaar te brengen,’ zei Oosterveld.

Lees over dit onderwerp ook de column: Duivels dilemma.