Nieuw Land is nu officieel nationaal park

Lelystad - Voor het eerst heeft de provincie Flevoland een nationaal park binnen haar grenzen: Nieuw Land. Het bestaat uit de Oostvaardersplassen in Lelystad, de Lepelaarplassen in Almere en de Marker Wadden en een deel van het Markermeer.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Nieuw Land aangewezen als nationaal park. Dit gebeurde op verzoek van Gedeputeerde Staten van Flevoland, die op 22 maart het gebied heeft voorgedragen voor deze status.

Minister Schouten: 'Nieuw Land gaat over meer dan natuur ontwikkelen. Het is ook een aansprekend verhaal over, van en door Nederlanders. Het zet de regio op de kaart en het hoort bij de andere nationale parken die we graag internationaal uitdragen'.

Deltanatuur

Nieuw land voldoet aan de criteria zoals gesteld in de Wet natuurbescherming. Het gebied voegt deltanatuur toe aan het bestaande stelsel van nationale parken. Het nieuwe nationaal park heeft een omvang van circa 28.903 hectare, waarvan ruim driekwart bestaat uit water. De Natura 2000-gebieden Oostvaardersplassen, Lepelaarsplassen en de Marker Wadden vormen met circa 25.886 hectare de kern van het nationaal park. Samen vertellen zij het verhaal van de inpoldering, pionieren en het ontstaan van unieke natuur.

De aanwijzing van het nationaal park Nieuw Land heeft geen gevolgen voor eigenaren en gebruikers van de gronden en wateren in het nationale park en het omliggende gebied.

Kijk hier voor meer informatie over nationaal park Nieuw Land.