Honderd mensen bijeen in protest tegen dreigende afschot edelherten in Oostvaardersplassen

Lelystad – Zo’n honderd mensen hebben zondagmiddag geprotesteerd tegen het plan van de provincie om ruim 1.100 edelherten af te schieten in de Oostvaardersplassen.

Op het evenemententerrein Station Balkon Noord was een podiumwagen, waar een aantal sprekers het woord voerden en muziek klonk.

Rouwkrans

Tussendoor gingen de demonstranten richting het Provinciehuis, om daar een rouwkrans neer te leggen voor de reeds gestorven dieren in het gebied.

De demonstranten vinden het van lafheid en gemak getuigen dat de provincie het aantal edelherten terug wil brengen door afschot. Daarmee zou het evenwicht in de Oostvaardersplassen hersteld moeten worden. Volgens de demonstranten moeten echter alle grote grazers uit de Oostvaardersplassen en kan dat ook door uitplaatsing. ‘Wij hebben zelfs al mensen die hun "gezonde" land aanbieden voor de dieren,’ zegt de organisatie van de demonstratie.  

Steun Jane Goodall

Zij voelen zich gesteund door hoogleraar Frank Berendse en de Engelse antropologe en biologe Jane Goodall. ‘De hele wereld kijkt mee. Dan moeten wij Nederlanders ons schamen dat hier niet snel een diervriendelijke oplossing komt. Zonder bloedvergieten!’

[De tekst gaat verder na het filmpje]

Teveel stress

Volgens de provincie Flevoland, die daarvoor ook deskundigen heeft geraadpleegd, kunnen de edelherten echter niet worden uitgeplaatst. Dat zou de dieren teveel stress bezorgen. Bovendien zijn er geen gebieden waar ze naartoe kunnen zonder daar alsnog het risico te lopen op afschot.

'De stem van het volk'

De tegenstanders van het huidige beleid in de Oostvaardersplassen en de plannen voor afschot voelen zich geen recht gedaan door de media. ‘Na het lezen van de meest recente berichten in kranten zijn wij diep geschokt over de scheve toon en de manier waarop wij burgers worden neergezet. Laat onze stem, de stem van het volk, ook eens horen. Daar de situatie simpelweg door het volk niet meer getolereerd wordt, door het te grote leed.’

Lees hierover ook de column: Protest.