Protest tegen 'het gat van Bant'

Bant - Geluiden van protest uit het dorp Bant. Bewoners van de vorig jaar gerealiseerde woningen en appartementen aan de Zuidakker en Zuidwend uiten hun onvrede over het uitblijven van de tweede fase van het project.

Automobilisten die regelmatig langs Bant rijden is het allang opgevallen dat het dorp momenteel een merkwaardige aanblik heeft, door omwonenden al gedoopt tot ‘het gat van Bant’. Buurtbewoner Henk Beekman is tot actie overgegaan en heeft een opvallend blauw bord geplaatst op het terrein. Met een ludieke boodschap worden Mercatus en de gemeente Noordoostpolder geconfontreerd met het feit dat ze Bant hebben opgescheept met een aanzicht waar een grote hap uit genomen lijkt. Reden voor Mercatus om de komende jaren niet te bouwen aan de tweede fase van het nieuwbouwproject is het vermeende gebrek aan belangstelling voor de huurwoningen. Beekman bestrijdt dit en is van mening dat de woningcorporatie zich richt op de verkeerde doelgroep. Net als in de eerste fase van het project mikt Mercatus deels op senioren. Volgens Beekman zijn er in Bant echter vooral jongeren die behoefte hebben aan een woning. De senioren die voorheen woonzaam waren aan Zuidakker en Zuidwend zijn een aantal jaren geleden merendeel verhuisd naar Emmeloord omdat hun huurwoningen destijds gesloopt werden. Deze groep komt niet meer terug naar Bant, aangezien ze in Emmeloord alle voorzieningen om de hoek hebben. Beekman staat niet alleen in zijn protestactie; diverse omwonenden hebben al aangegeven te hopen dat Mercatus snel begint aan de bouw van het tweede gedeelte van de woningen in de stijl van de Delftse School, iets waar toenmalig burgemeester Willem ridder van Rappard in januari 2010 nog de eerste steen legde. Dat mocht hij doen als dank voor zijn inzet voor het behoud van de architectuur van de Delftse School, de architectuurstijl die prominent aanwezig is in de Noordoostpolder.