Asbestsanering in Haf is afgerond

Lelystad - Het asbestsaneringsproject in de Haf in Lelystad is afgerond. Bij 83 woningen zijn de asbesthoudende daken gesaneerd.

Met een feestelijke barbecue die door de aannemers is georganiseerd en door de gemeente gefaciliteerd, werd dit woelige, eerste grote daksaneringsproject in Lelystad afgesloten.

Mooi resultaat geboekt

Dit eerste asbestsaneringsproject, dat al in juli 2016 is gestart, werd geteisterd door tegenslagen, waar opdrachtaannemer(s) RemoveR/Scheffer Groep en de gemeente samen met alle belanghebbenden zijn uitgekomen. Het was voor zowel de bewoners als voor de (onder)aannemers een zwaar project. 'We zijn trots dat we ondanks alle tegenslagen samen een mooi resultaat hebben geboekt. Dankzij de samenwerking zijn we steeds dichter naar elkaar toe gegroeid en beter op elkaar ingespeeld geraakt. Van de fouten hebben we geleerd. We danken de bewoners voor hun begrip tijdens dit soms lastige proces', aldus Dennis Kuijper, directeur-projectmanager van RemoveR.

Flora- en faunawet

Tijdens het project waren er onder andere problemen door de Flora- en faunawet, omdat saneren niet is toegestaan in het broedseizoen (maart tot augustus) van de huismus. Deze nestelde bij diverse woningen onder de dakgoot en bij de dakramen. Daarnaast werd er gewisseld van dakdekker, liep de planning uit door de vele neerslag en was er veel vertraging door het werken in de winterperiode, omdat het dan te koud of te nat was om te kunnen saneren.

Verbetering beleid

Deze uitdagingen hebben voor de gemeente geleid tot een verbetering van het beleid en een stroomlijning van de manier waarop er met de Flora- en faunawet wordt omgegaan. Deze wet liet de gemoederen soms hoog oplopen, voor alle betrokken partijen. De handhaving en controle van de Flora- en faunawet ligt bij de provincie Flevoland, waardoor ook de gemeente Lelystad regelmatig ‘klem' kwam te zitten tussen geagiteerde bewoners en een optredende provincie. 'Als gemeente hebben we de belangen van de bewoners van Haf  zo goed mogelijk behartigd', aldus wethouder John van den Heuvel. 'Daarnaast hebben we ons hard gemaakt om financiële regelingen te treffen voor bewoners die de sanering niet zelf konden betalen'. Een klein deel van de kosten werd door een overheidssubsidie gedekt, maar het overgrote deel moesten de bewoners zelf betalen.

Project afgesloten

Tijdens de barbecue waarbij alle bewoners en de uitvoerende partijen: projectmanager RemoveR en de aannemers Scheffer Groep, dakdekkers Urk, Van Dorp, Skyworks waren uitgenodigd, sloot wethouder John van den Heuvel het project officieel af. Het rest de aannemers nu nog de laatste puntjes op de spreekwoordelijke 'i' te zetten bij de laatste woningen. De verwachte afronding zal plaatsvinden in september van dit jaar.