Resten 'Queen Anne' blijven zichtbaar in Noordoostpolder

Bant / Rutten - De spanten van het vroeg 18e-eeuwse scheepswrak dat werd gevonden nabij Rutten hebben een nieuwe plek gekregen in het Schoterveld bij het Kuinderbos.

Staatsbosbeheer is de nieuwe eigenaar geworden van een deel van het 18e-eeuwse koopvaardijschip dat de afgelopen maanden is opgegraven.

Na goed overleg tussen de provincie Flevoland als eigenaar van de vondsten en de Rijksuniversiteit Groningen, die de opgraving uitvoerde, heeft een deel van het gevonden hout een plek gekregen in het Schoterveld, het nieuwe natuurgebied nabij het Kuinderbos.

De spanten van circa 1,5 meter lang zijn vrijdag ongeveer 50 centimeter ingegraven in een deel van het Schoterveld. Ze geven de contouren van dit voor de Zuiderzee uitzonderlijke grote schip weer in het landschap doordat ze boven de grond blijven uitsteken.

Queen Anne

Door de onderzoekers is het schip gedoopt tot 'Queen Anne'. Deze naam dankt het schip aan de vondst van lepels met een inscriptie en afbeelding van deze Engelse koningin die regeerde van 1702-1714. Deze naam en thuishaven Rutten worden op een boordplank aangebracht. Mocht later de echte naam van het schip nog worden achterhaald dan zal dit uiteraard worden aangepast.

Zichtbaar

In een later stadium wordt er nog een informatiepaneel geplaatst met het verhaal over het schip en informatie over de vondsten. Staatsbosbeheer werkt hieraan mee omdat het van mening is dat het schip een verhaal vertelt van de Noordoostpolder. 'Hoe kan dat mooier als het visueel zichtbaar blijft'.