Aantal grote grazers in Oostvaardersplassen terug naar 1100 dieren

Lelystad - De provincie Flevoland heeft Staatsbosbeheer dinsdag opdracht gegeven om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen terug te brengen naar 1100 dieren.

Op 11 juli was hiertoe al besloten door Provinciale Staten (PS). Voor de uitvoering van dit besluit heeft PS zich onder andere laten adviseren door de Raad voor Dierenaangelegenheden. Deze raad adviseert om de paarden af te vangen en te herplaatsen in andere gebieden.

Populatie edelherten door afschot verkleinen

Bij de edelherten zou herplaatsing te veel stress opleveren. De raad adviseert om de populatie door afschot te verkleinen. Staatsbosbeheer krijgt hiervoor de opdracht en moet daarbij rekening houden met de bronsttijd. Dit betekent dat niet eerder dan eind oktober gestart zal worden met afschot. De heckrunderen blijven op het huidige aantal. Hoeveel edelherten er precies afgeschoten moeten worden is nog niet bekend. Naar het advies van de commissie Van Geel gaat het afschot door totdat er 490 edelherten overblijven. In oktober 2018 is er een telling van het aantal dieren in de Oostvaardersplassen. Dan wordt duidelijk hoe snel de populatie afgelopen lente en zomer is gegroeid.

Herplaatsen paarden

Uit een eerste verkenning door de Wageningen Universiteit blijkt dat alle paarden een nieuw onderkomen kunnen krijgen. De sociale samenstelling  van de groep paarden is de afgelopen maanden zorgvuldig onderzocht. Zo is het mogelijk om de sociale verbanden die er zijn, zoveel mogelijk in stand te houden. Merries en veulens blijven bij elkaar. De komende tijd zal een vangkraal gebouwd worden waar de paarden opgevangen en bijgevoerd worden tot ze in kleine groepjes in het komend voorjaar naar de plaatsen van bestemming worden gebracht.

Anticonceptie

De provincie heeft ook laten onderzoeken of anticonceptie een middel kan zijn om het aantal grote grazers terug te brengen. Professor Stout van de Universiteit Utrecht heeft aangegeven dat dat op korte termijn geen geschikte methode is. Hij wil wel onderzoeken of het over een langere periode een oplossing kan zijn.

Planning

Staatsbosbeheer krijgt de opdracht om met de afschot van edelherten te beginnen zodra de bronsttijd is afgelopen. In de praktijk betekent dit dat eind oktober begonnen kan worden. Het afschot duurt totdat er 490 herten overblijven. Gedurende de periode dat afschot plaatsvindt, wordt er extra op toegezien dat bezoekers zich niet begeven in de niet voor publiek toegankelijke delen.

Gang naar rechter

Tegenstanders van de afschot van edelherten, zoals Stichting Welzijn Grote Grazers, Stichting Cynthia en Annemieke en Partij voor de Dieren, hebben al laten weten naar de rechter te zullen stappen om te voorkomen dat er meer dan duizend herten worden afgeschoten.