Minister ontkomt niet aan het vliegveld

Lelystad - Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft woensdag in het Provinciehuis de jaarlijkse Cornelis Lely Lezing gehouden. Lelystad Airport kwam even ter sprake, zij het kort.

Want dat was niet het onderwerp waarover de minister een lezing hield. De jaarlijkse Cornelis Lely Lezing wordt georganiseerd door Stichting Kenniscentrum Flevoland, sinds juli 2017 in samenwerking met het Cornelis Lely Centrum van Batavialand. De lezingen zijn bedoeld om het maatschappelijk debat over sociaaleconomische en sociaal-maatschappelijke onderwerpen in Flevoland te bevorderen. Het was de 12e Cornelis Lely Lezing.

Honderd jaar Zuiderzeewet

Dit keer was het onderwerp ‘Beweging in de polder; besluitvorming over breed waterbeheer in de 21e eeuw’. Dat onderwerp werd gekozen omdat dit jaar ‘Honderd jaar Zuiderzeewet’ wordt gevierd, een wet die Nederland te danken heeft aan Cornelis Lely en die de basis vormt voor de inpoldering en het ontstaan van Flevoland. Kortom: alle reden om de minister van Infrastructuur en Waterstaat, als minister één van de opvolgers van Lely, uit te nodigen voor een referaat.

Vliegveld

En al ging het dus over water en waterbeheer, de minister bevond zich natuurlijk wel in het hol van de leeuw. Want als er nou één onderwerp actueel is in Flevoland, is dat wel Lelystad Airport en de vraag wanneer daar de eerste passagiersvliegtuigen mogen landen.

En natuurlijk was de minister zich daar bewust van. Want bij de aanleg van Flevoland in het algemeen en Lelystad in het bijzonder is veel goed gegaan, maar niet alles, herinnerde inleider burgemeester Ina Adema de minister. ‘Het Rijksbeleid ten opzichte van het nieuwe land was niet altijd consequent en beloftes werden niet altijd ingelost. Bijvoorbeeld bij Lelystad Airport, dat op 1 april van dit jaar definitief zou openen voor passagiersvluchten. Ja, ik heb u gewaarschuwd,’ lachte ze de minister toe.

Potentie

Maar de minister liet zich niet uit de tent lokken. In haar schets van de toekomst van Flevoland noemde ze wel het vliegveld, ‘een luchthaven met veel potentieel. En meer zeg ik er niet over!’ Want haar referaat ging dus over de strijd van Nederland tegen en met het water, nu en in de toekomst. ‘Want met alleen terugkijken of een geschiedenisles zou je Lely tekort doen. Die keek ook altijd naar de toekomst.’

Na het referaat van de minister hield dijkgraaf Hetty Klavers nog een mooi co-referaat over het onderwerp. Maar niet voordat Chris Leeuwe, voorzitter van het Kenniscentrum Flevoland, de minister ook nog even had geprikkeld. ‘U zei net bij uw binnenkomst hier ‘Daar ben ik weer, in Flevoland. Welnu, we zien u graag snel terug voor de opening van het vliegveld.’