Politiek twijfelt enorm over Windplan Groen

Dronten – De gemeenteraad van Dronten twijfelt enorm over Windplan Groen, een ambitieus plan voor oostelijk Flevoland, dat voor een deel op grondgebied van Dronten ligt. Onder andere het feit dat er bij omwonenden van Ketelhaven veel weerstand is tegen de plannen, baart de politiek zorgen.

Windplan Groen is een plan dat zich uitstrekt van de Colijnweg tot aan de Vogelweg. Het ligt daarmee op grondgebied van de gemeentes Dronten, Lelystad en Zeewolde. Dat betekent dat die drie overheden, samen met de provincie, moeten instemmen met de plannen.

Voor- en tegenstanders

De gemeenteraad van Dronten sprak er donderdagavond over. De initiatiefnemers van de plannen lichtten die toe aan de gemeenteraad, waarna twee andere insprekers hun zorgen uitten. Die zorgen betreffen met name de plannen bij Ketelhaven. Inwoners van Ketelhaven en van het vakantiepark bij Ketelhaven zijn het niet eens met de plannen en voelen zich niet of nauwelijks gehoord.

Afspraken voorbij

Dat er in de omgeving weinig draagvlak is, baart de Dronter politiek zorgen. Maar er is meer. In het Regioplan Wind zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk, de provincie en verschillende Flevolandse gemeenten. Het doel van dat plan is dat het aantal windmolens in Flevoland wordt verminderd. Solitaire windmolens moeten plaats maken voor molens in geconcentreerde windmolenparken, die met minder windmolens meer energie opwekken. Flevoland is daarbij onderverdeeld in vier gebieden, waar de plekken zijn aangewezen waar die windmolens kunnen komen.

Maar bij het Windplan Groen, één van de plannen voor die vier gebieden, wordt afgeweken van de afspraken in het Regioplan. Er komen meer in plaats van minder molens, sommige zijn hoger dan was afgesproken en wordt ook buiten de afgesproken gebieden geplaatst. Bovendien duurt de sanering van solitaire windmolens die moeten verdwijnen langer, waardoor er langere tijd wordt dubbelgedraaid: de nieuwe molens draaien al voor de oude zijn verdwenen.

Rendabel

Dat is allemaal nodig om dit plan rendabel te maken: als de initiatiefnemers zich strak aan de in het Regioplan gemaakte afspraken moeten houden, kan het niet uit. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat rond Lelystad Airport, dat uitgebreid wordt tot passagiersluchthaven, geen hoge molens mogen worden geplaatst.

Dat er wordt afgeweken van eerder gemaakte afspraken, zit de gemeenteraad van Dronten dwars. Maar verschillende fracties hebben ook zorgen over of het plan wel financieel solide is, als het kennelijk alleen op deze manier rendabel valt te maken.

Stof tot nadenken

Ketelhaven krijgt bovendien te maken met veel hogere molens dan was voorzien, de wieken komen tot 240 meter in de lucht, op 900 meter afstand van de eerste woningen. Bewoners zijn bang voor de overlast en eventuele gezondheidsklachten die dat gaat opleveren.

Als de molens bij Ketelhaven uit het plan worden geschrapt of een andere plaats krijgen, is het maar de vraag of het plan nog uit kan. Bij de plannen rond Swifterbant met een windpark was dat onlangs wel het geval: daar zijn omstreden molens dichtbij het dorp uit de plannen gehaald. Maar hier lijkt dat niet te kunnen.

Kortom, de politiek heeft nog wat om over na te denken voor men eind deze maand een beslissing kan nemen tijdens de gemeenteraadsvergadering. De gemeenteraad van Lelystad is dinsdag wel akkoord gegaan en Provinciale Staten buigen zich er woensdag over.