Raad Zeewolde wil tweede herbenoeming burgemeester Gorter

Zeewolde - De gemeenteraad van Zeewolde heeft burgemeester Gerrit Jan Gorter dinsdag voorgedragen voor een tweede herbenoeming. Gorter is sinds januari 2007 burgemeester van Zeewolde. In januari 2013 is hij herbenoemd. Zijn huidige termijn loopt begin januari 2019 af.

Vertrouwenscommissie

De aanbeveling is in de afgelopen maanden voorbereid door een vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie bestond uit 8  raadsleden, van elke fractie 1 vertegenwoordiger. De vertrouwenscommissie heeft half juni 2018 haar werkzaamheden afgerond. Vanwege het zomerreces is besloten dat de raad in september haar oordeel zal uitspreken over herbenoeming. Dit is dus afgelopen dinsdagavond gebeurd.

Voordracht naar minister

De voordracht gaat nu naar de Flevolandse Commissaris van de Koning, Leen Verbeek. Hij adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de aanbeveling van de gemeenteraad. De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij de koning.

Een burgemeester wordt benoemd voor zes jaar. Bij een positief besluit van de koning zal burgemeester Gorter op 3 januari 2019 in een buitengewone raadsvergadering worden beëdigd.