Horecapaviljoen op De Deel is onzeker

Emmeloord - De juichstemming over het horecapaviljoen op De Deel is getemperd nu de winnende plannenmakers het plan niet volgens het ingestuurde ontwerp kunnen uitvoeren.

Aanpassing plan

Harry Goos, een van de financiers van het plan, bevestigt geruchten aan de patattafels op het Pieperfestival dat er nieuwe hobbels genomen moeten worden om het in juni gepresenteerde plan te kunnen realiseren. ‘Het is niet zo dat we ons terugtrekken, maar we moeten wel meer flexibiliteit krijgen’, zegt Goos, doelend op aanpassing van het ingediende plan.

‘De gemeente zegt: ‘bouwen volgens het ontwerp’, maar wij voorzien problemen met de exploitatie en stellen ons de vraag: ‘Is het wijs om het zo te doen?’ Volgens Goos kan de continuïteit van een horecavoorziening in het paviljoen niet gewaarborgd worden. ‘En dat is natuurlijk wel belangrijk voor ons. We zoeken een oplossing.’

Meer horeca dan voorzien

Volgens Goos komt er rondom De Deel meer horeca dan voorzien was. Op de begane grond van de geplande appartementengebouwen op locatie Sinke wil ontwikkelaar Oost/Van Tilburg namelijk ook horeca. ‘Ik hoop dat we van de gemeente commitment krijgen.’ De gesprekken met de gemeente worden onder andere gevoerd door Jacob Loosman van Bouwbedrijf Doorn, van de winnende bouwcombinatie die verder bestaat uit Korfker Architecten en financier Johan Visser.

Loosman wil nu niet reageren. ‘Ik heb geen reactie. We zijn in onderhandeling met de gemeente.’ De gemeente houdt het ook kort: ‘Wij zijn met de winnaar van de prijsvraag in gesprek. Over de inhoud van die gesprekken doen wij op dit moment geen verdere uitspraken.’

Aanvulling

De jury noemde de inzending van de bouwcombinatie onderscheidend en het beste passen bij het DNA van de Noordoostpolder. ‘Het horecaconcept voorziet in een mooie aanvulling op wat er al is, bijvoorbeeld door het zichtbaar maken van een microbrouwerij in het gebouw. Het paviljoen krijgt ruime openingstijden van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, met een aanbod dat past bij de verschillende momenten op de dag.’

Tekst: Cees Walinga