Werkeiland Lelystad-Haven krijgt monumentenstatus

Lelystad - Open Monumentendag in Lelystad stond dit jaar in het teken van het Werkeiland, dat deze dag de status van gemeentelijk monument verkreeg. Cultuurwethouder Peter Schot bracht zaterdag het eerste monumentenschildje aan op het Werkeiland.

Nieuwe informatiepanelen

De wethouder onthulde tevens de nieuwe informatiepanelen met de geschiedenis van het Werkeiland, een initiatief van bewoners uit de wijk. Voor het publiek waren er verder rondwandelingen en een expositie ‘Lely in Europa’ in de Lange Jammer. Gemaal Wortman opende speciaal voor de deze dag haar deuren en Museum Batavialand was gratis toegankelijk.

Gemeentelijk monument

Op 12 december 2017 heeft het college van Lelystad besloten om diverse gebouwen en terreinen op het Werkeiland aan te wijzen als gemeentelijk monument conform artikel. 3 van de Erfgoedverordening 2010 gemeente Lelystad. Met deze aanwijzing wordt een bijdrage geleverd aan het behoud van het cultuurhistorische karakter van het Werkeiland. Deze monumentenstatus wordt kenbaar gemaakt met een speciaal schildje op de gebouwen.