Eerste paal voor landschapskunstwerk is de grond in

Dronten – Het begin is er: dinsdag is de eerste paal geslagen voor ‘Riff, PD#18245’, het achtste landschapskunstwerk voor Flevoland, de eerste voor Dronten. Het kunstwerk is bovendien een blijvende herinnering aan ‘Honderd jaar Zuiderzeewet’, dat dit jaar werd gevierd.

Het slaan van de eerste paal gebeurde in het bijzijn van wethouder Jaap Oosterveld en gedeputeerde Michiel Rijsberman. Maar ook de ontwerper van het werk, de Zwitsers-Nederlandse kunstenaar Bob Gramsma, was er voor naar Dronten gekomen.

Verbeelding

Het landschapskunstwerk is gesitueerd op een perceel tussen de Spijkweg en de Bremerbergdijk. Gramsma's ontwerp refereert aan zowel heden als verleden.  Riff, PD#18245 toont de ontginning en kunstmatigheid van de polder. Gramsma’s nieuwgevormde landschap, dat als een gebouw op palen rust, biedt onderdak aan dieren en mossen. Bezoekers kunnen het trappetje bestijgen om vanaf boven hun blik te laten dwalen over het oude land bij Elburg en het nieuwe door mensen gemaakte landschap met zijn dijken, wegen en greppels.  

Opening

De provincie Flevoland betaalt het landscapskunstwerk. Provinciale Staten ging eerder akkoord daar 723.000 euro voor beschikbaar te stellen.

Het is de bedoeling dat het kunstwerk nog dit jaar gereed is, in het jubileumjaar van ‘Honderd jaar Zuiderzeewet’, al wordt er nu gesproken over een officiële opening in het voorjaar van 2019.

Koploper

Flevoland heeft hiermee straks acht landschapskunstwerken. Daarmee heeft onze provincie per vierkante meter de meeste landschapskunstwerken ter wereld. De andere werken zijn ‘Polderland Garden of Love and Fire’ (Almere), ‘De Groene Kathedraal’ (Almere), ‘Exposure’ (Lelystad), het ‘Robert Morris Observatorium’ (Lelystad), ‘Pier + Horizon’ (Noordoostpolder), ‘Sea Level’ (Zeewolde) en De Aardzee (Zeewolde).