Deur op een kier voor Waterwijzer

Lelystad - Niets staat de sloop van De Waterwijzer nog in de weg. De gemeenteraad heeft dinsdag ingestemd met de laatste hobbel; de sloop van de fietsbrug. Toch is er nog een kans voor het gebouw. Een investeerder wil het gebouw kopen van de ontwikkelaar die op die plek woningen wil bouwen. Die twee gaan met elkaar in gesprek.

Door Kees Bakker De Waterwijzer houdt de gemoederen in Lelystad al enige tijd bezig. In 2009 is al besloten het kantoorgebouw, een ontwerp van architect Jelle Jelles, te slopen. Maar sinds die sloop daadwerkelijk dichterbij komt, zijn er in en buiten Lelystad veel mensen opgestaan die het gebouw willen redden. Het gebouw zegt wat over de geschiedenis van Lelystad, en is bovendien een vlaggenschip in het oeuvre van architect Jelles. Een oeuvre dat steeds meer gewaardeerd wordt, en in zijn geheel wordt opgenomen in het bestand van het Nederlands Architectuur Instituut. Maar ja, twee jaar geleden is besloten dat het gebouw als tijdelijk Stadhuis zou dienen, huisvesting voor de ambtenaren van wie het echte Stadhuis werd verbouwd, en daarna gesloopt zou worden. Het gebied in het Lelycentre moet ‘herontwikkeld’ worden, er komen woningen en appartementen. Vorige week is het plan gepresenteerd dat op de plaats van De Waterwijzer komt: 54 woningen en 40 appartementen. De gemeenteraad heeft dinsdag dan ook ingestemd met de laatste hobbel voor de sloop: de onttrekking aan het openbaar verkeer van de Damrifbrug, de fietsbrug die aan De Waterwijzer vastzit, en daarmee onlosmakelijk verbonden is met de sloop van het gebouw. ‘Afspraak is afspraak’, was de gedachte in de gemeenteraad, althans, een meerderheid daarvan. Als men nu zou afzien van sloop, zou de overheid daarmee als ‘onbetrouwbaar’ overkomen, en dreigen er schadeclaims van de ontwikkelaars die op de plek van De Waterwijzer woningen willen bouwen. Maar de deur staat nog op een kiertje. De PvdA kwam met een motie, gesteund door de InwonersPartij, GroenLinks en Bindend Lokaal, om de tijd van het vergunningstraject van de sloop, minstens acht weken, te gebruiken voor overleg tussen de investeerder die plannen heeft met De Waterwijzer, en de ontwikkelaar van de woningen en appartementen. Een ‘win-win-situatie’, zoals dat vandaag de dag heet, gloort aan de horizon. Een investeerder die De Waterwijzer wil gebruiken voor nieuwe activiteiten, met kleine kantoorruimtes voor kleine ondernemingen, een kinderdagopvang op de begane grond en wellicht zelfs een grand café, en daarmee investeert in de bedrijvigheid in Lelystad. En aan de andere kant woningbouwstichting Centrada en een projectontwikkelaar met onder andere bouwbedrijf Van Wijnen, die woningen en appartementen wil bouwen op die plek, maar wellicht bereid is de grond en het gebouw door te verkopen aan de investeerder, en de plannen elders in de stad te realiseren. Mochten de partijen er binnen afzienbare tijd niet uitkomen, dan kan de sloperskogel gaan slingeren. Maar wie weet blijft het markante De Waterwijzer toch behouden voor Lelystad…