Hospice Dronten houdt avond voor werving vrijwilligers

Dronten - Hospice Dronten houdt dinsdag 28 augustus voor geïnteresseerden in vrijwilligerswerk een informatieavond. Deze avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in het hospice aan Copernicuslaan 1.

Aanwezigen horen deze avond van een aantal vrijwilligers wat het vrijwilligerswerk bij het hospice inhoudt en waarom zij hier voor gekozen hebben.

Laatste levensfase

Het Hospice Dronten is een bijna-thuis-huis. Het biedt mensen in de laatste levensfase zorg zowel in het hospice als ook in de thuissituatie ter ondersteuning van de mantelzorgers. In het hospice is de gast 24 uur per dag, 7 dagen per week verzekerd van zorg. Ruim honderd vrijwilligers werken in diensten van steeds vier uur aaneengesloten, tussen 7.00 en 23.00 uur. De nachtperiode (van 23.00 tot 7.00 uur) wordt verzorgd door een verpleegkundige van Icare, die een beroep kan doen op een vrijwilliger die ‘slaapdienst’ heeft in het hospice.

Cursus

De eerstkomende cursus voor vrijwilligers wordt gehouden op 28 en 29 september en 13 oktober. Een cursus bestaat uit zeven thema’s, variërend van communicatie, de te verlenen zorg en ondersteuning tot kennis over beslissingen rond het levenseinde.

Met belangstellenden wordt eerst contact opgenomen en een gesprek gevoerd, voordat wederzijds besloten wordt of iemand de basiscursus kan en wil volgen.

Gastvrouwen en - heren

Er is behoefte aan zowel zorgvrijwilligers als aan gastvrouwen en - heren. Zorgvrijwilligers verrichten lichte zorgtaken: hulp bieden bij de persoonlijke verzorging en met eten en drinken. Een gastvrouw of gastheer doet licht huishoudelijke taken en verricht in het algemeen geen zorg op de gastenkamers. Vrijwilligers hoeven geen ervaring te hebben in de zorg, maar dat mag natuurlijk wel.

Aanmelden

Wie meer weten over vrijwilligerswerk bij het hospice kan naar de informatieavond komen. Aanmelden kan via secretariaat@hospice-dronten.nl.