Meer dan een vijfde van de inwoners van Lelystad is orgaandonor

Regio - Meer dan een vijfde, 21 procent, van de inwoners van Lelystad geeft toestemming voor orgaandonatie. In de gemeente Dronten is dat zelfs meer dan een kwart: 26 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

In de gemeente Lelystad zegt 15 procent explixiet geen toestemming te geven voor donatie. In Dronten is dat 13 procent. Het aantal personen van 12 jaar of ouder dat zich in Nederland heeft laten registreren in het donorregister is in 2018 gestegen tot ruim 6,3 miljoen, 42 procent van de bevolking.

In 2014 stonden bijna 5,8 miljoen personen (40 procent) in het donorregister. Het aantal personen dat expliciet geen toestemming tot orgaandonatie geeft, is toegenomen tot 1,9 miljoen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In de zomer van 2020 wordt een nieuwe donorwet ingevoerd die regelt dat iedereen vanaf 18 jaar die ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente in het donorregister wordt opgenomen met de vermelding ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie wanneer zij geen andere keuze vastleggen. In 2018 zijn bijna 8,7 miljoen personen van 12 jaar of ouder (58 procent) niet geregistreerd in het donorregister.

6,3 Miljoen personen staan wel in het donorregister. Meer dan de helft van de geregistreerde personen (58 procent) geeft aan donor te willen zijn met of zonder donatiebeperkingen. Van de geregistreerden geeft 30 procent geen toestemming voor orgaandonatie, 11 procent laat de keuze aan nabestaanden of een aangewezen persoon.