Lelystad is rioolverstoringen zat

Lelystad - De gemeente Lelystad wil het aantal storingen in het rioleringssysteem verminderen. Oorzaak van de verstoringen ligt veelal aan gedrag van bewoners.

Bewoners worden aangesproken

In wijken waar storingen vaker dan gebruikelijk voorkomen, spreekt de gemeente de bewoners daar nu actief op aan. Bewoners kunnen bewuster omgaan met afval en zo voorkomen dat bepaalde materialen in het riool terechtkomen. Het blijkt dat natte doekjes, maandverband en vet de voornaamste oorzaken zijn van de rioolverstoppingen. 

Honderd rioolgemalen

Bewoners van enkele straten in de wijk De Landerijen hebben de primeur van een brief waarin de gemeente hen wijst op de oorzaken van de storingen aan het rioolgemaal dat in hun buurt zorgt voor transport van afvalwater naar de rioolwaterzuivering. In totaal heeft Lelystad circa honderd van dergelijke rioolgemalen. Deze zitten in straatputten, afgesloten met een putdeksel.  

De storingen in de riolering die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden waren veelal het gevolg van het vastlopen van de pomp in het rioolgemaal. In de brief aan de betreffende bewoners van De Landerijen wijst de gemeente erop dat het rioolgemaal dat hun afvalwater transporteert ‘vaker dan gebruikelijk’ in storing heeft gestaan. En de oorzaak daarvan, zo schrijft de gemeente, is materiaal dat niet in het riool thuishoort. In hoofdzaak: natte doekjes, maandverband en vet.

Boosdoeners

Natte doekjes zijn volgens de gemeente boosdoener nummer 1. Deze doekjes vormen in het riool een keten van doekjes. Zoals wol op een spinnewiel een draad vormt die je niet zomaar stuk kunt trekken, verstrengelen de doekjes zich in het riool tot een lint dat zich om de onderdelen van de pomp wikkelt, waardoor deze vastloopt. Dit kan alleen worden opgelost door de pomp eruit te halen en de onderdelen schoon te maken. Ook maandverband en vet horen niet thuis in het riool. Hierop loopt de pomp vast. Vet klontert samen en verstopt de leidingen, zodat er geen doorstroming meer is.

Meehelpen

Door mensen in een brief te attenderen op de direct aanwijsbare oorzaken van de rioolverstoppingen in  hun buurt, hoopt de gemeente een milieubewuster gedrag te bewerkstelligen en rioolverstoringen daarmee zoveel mogelijk te voorkomen. De gemeente vraagt bewoners concreet om natte doekjes en maandverband na gebruik apart te verpakken en in de vuilnisemmer te gooien en om gebruikte vetten en oliën te verzamelen in melkpakken of plastic flessen. Deze kunnen vervolgens worden ingeleverd bij het afvalbrengstation aan de Zeeasterweg of bij een van de gele containers die opgesteld staan bij supermarkten of in winkelcentra. 

De gemeente is van plan om als rioolverstoringen in bepaalde buurten ‘vaker dan gebruikelijk’ voorkomen, en de oorzaak daarvan aantoonbaar te wijten is aan bewonersgedrag, hen daarop te wijzen en aan te spreken.