'Biggen' gaan aan de slag voor Stichting Langs de Zijlijn

Dronten - Voor komend studiejaar hebben zich 600 nieuwe studenten aangemeld bij Aeres Hogeschool in Dronten. Tijdens de introductieweek (KMC-week) in september worden de eerstejaars geveild op de traditionele biggenmarkt.

Zowel de eigen goede doelenbijdrage van de eerstejaars studenten áls de opbrengst van de biggenmarkt, gaat dit jaar naar Stichting Langs de Zijlijn.

Deelnemen aan de introductieweek betekent voor de studenten kennismaken met elkaar, met school en met Dronten. De studenten komen uit heel Nederland én uit het buitenland om hier een groene HBO-opleiding te volgen én om hun studentenleven een mooie invulling te geven. Het overgrote deel maakt tevens de overstap van thuis wonen naar een studentenkamer in Dronten of op de campus bij school.

Stichting Langs de Zijlijn

Tijdens de introductieweek ondersteunen de studenten een goed doel. Dit jaar hebben de studenten ervoor gekozen om Stichting Langs de Zijlijn een flinke duw in de rug te geven. Deze stichting vraagt aandacht voor de gevolgen voor kinderen uit het gezin als een ouder wordt getroffen door kanker. De landelijke georganiseerde dagen moeten leiden tot meer begrip voor de positie van kinderen en hun wankele positie tijdens en na het ziekteproces.

Biggenmarkt

De Biggenmarkt vindt op woensdag 5 september om 9.30 uur plaats op Het Ruim in Stadscentrum SuyderSee. Tijdens de Biggenmarkt worden de nieuwe studenten bij opbod verkocht aan de hoogste bieder. Degene die de biggen koopt zet ze vaak in voor tal van werkzaamheden, bijvoorbeeld een middagje onkruid wieden, trekkers wassen of een moestuintje bijhouden met een lekker bakje koffie erbij. Het kan immers heel gezellig zijn om studenten een dagje in huis te hebben.

Fantastisch gebaar

Vanuit de Stichting Langs de Zijlijn is er veel waardering voor de inzet en betrokkenheid van de studenten. 'Fantastisch om te zien hoe de studenten op deze manier iets terug doen voor onze gemeenschap en dat het voor en door jongeren wordt georganiseerd', aldus Ingeborg Lups-Dijkema, oprichter en voorzitter van de stichting.